Nyårsafton Dag 3 Resan Norrut

"Alternica med cover låten Happy New Year ((Abba))"
(riktigt bra version)
 
Ja, inte blev det någon tur till Skellefteå igår. Det var "Mycket besvärligt väglag" enligt Trafikverket och Polisen plus ett par till jag känner som av jobb skäl var tvungna kämpa sig fram på E4:an och i vanlig ordning så bidrog stress migrän till hemma vistelse efter Ö-viks turen. Hur som helst så åker jag till Skellefteå idag, come what may. Blir dock inte där så länge om inte något oförutsätt händer.
 
Sen, vill jag också påminna om att "OM DU EJ HAR UTBILDNINGSBEVIS FÖR RAKET UPPSKJUTNING så kan det bli upp till 3års fängelse. Med andra ord, Det är förbjudet att nyttja fyrverkerier utan utbildning och tillstånd från och med i år." Ni som har det tillståndet tänk på djuren.
 
Dag 3 Nyårsafton 2019 Resan Norrut:
 
Kattis satt i köket och pratade med kökspersonalen med Giúliá vid sin sida som översättare. Detta för att det hon sa skulle bli korrekt översatt. Dagarna innan hade hon genom företaget i staden ordnat med en vaktstyrka som skulle komma dit under dagen och finnas på gården i en månads tid. Hon hade också hus personalen i köket med sig och i vanlig Svensk ordning så var det bullar och hemma bakade pepparkakor som hon gjort med kaffe till alla närvarande. Oskar kände doften av dessa godsaker och var snart i köket han också. Kattis förklarade för personalen att hon, Maria och Oscar skulle bege sig till Sverige via USA. Hon hade försökt få med Giúliá också men det hade funnits skäl till att det inte skulle gå. I och med detta så var det bara en i köket som behövdes och en för att sköta städningen. Resten skulle under en månads tid få betald ledighet med full lön. Det gällde även övriga personalen på gården utom dom som var tvungna att vara kvar pga av storleken på godset.
 
Som det hade visat sig så hade företaget och hennes arv även inkluderat ett privat jet plan och efter mycket förberedelser för att få tillstånd från Svenska och Amerikanska myndigheter så kom då dagen då trion började sin resa. Först med helikopter och sedan med privat planet upp till Miami. Där skulle dom tillbringa ett par dagar under tiden flygplanet gick igenom sin årliga kontroll och service innan resan skulle fortsätta norrut via Las Vegas och New York. Las Vegas hade varit en av Kattis stora drömrese mål så det gick inte fort nog för dom att komma sig dit. Hon var helt tagen av denna kasino värld med färgrika fontäner, stora breda gator, och den färg explosion bland befolkningen. Det blev ett kortare besök på ett kasino där hon provade sig på lite spel bara för att känna sig för. Hon var dock försiktig till naturen och ville därför inte fastna i en förlust slinga. Det slutade med en förlust nota på ca 200 dollar som hon skrattade åt för hon förstod att det inte var mer än väntat. Någon spel lycka hade hon aldrig haft. Maria tröttnade på alltihopa och tillsammans med Oskar och den kvinnliga piloten begav dom sig till ett nöjes område med bad och restauranger.
 
Det blev sedan resa till New York via Grand Canyon. Denna stop var en kort sådan. Kattis gjorde snabb besök på företagets kontors byggnad där och introducerade sig själv och tog kontroll på hur saker och ting sköttes. Mottagningen i det kontoret var allt annat än hon hade väntat sig. Hon behandlades som en kunglighet och hade hon sagt buga eller niga så hade nog personalen gjort det. Efter många timmar av samtal och möten så begav hon sig med resten av truppen till flygplanet igen. Väl uppe i luften så blev det fötter upp och sömn för alla. 9 timmar senare så landade dom i England. Hon hade undvikit London med flit för att ta det senare på vägen tillbaka till Brasilien. Tankning och genomgång av flygplan och pappersarbete skedde där. Under tiden dessa aktiviteter pågick så blev det frukost på Engelskt vis innan avfärd till Bromma flygplats i Sverige. Kattis märkte direkt att det hade återvänt till Europa och norden. Maria var dock storögd och skulle se på allting. Det var här som Oskars och Kattis vägar skildes åt för flera år framöver. Efter en Svensk fika i Gamla Stan så åkte Kattis och Maria till huset som hennes far ägde medan Oskar återvände till hans hem, vänner och jobb. Giúliá skulle ansluta sig till honom ett halvår senare. Efter mycket om och men så kände Kattis att trots kylan, som var oväntat stark detta året, att resan hade varit värd besväret. Det hon omedelbart saknade var värmen. Maria däremot var som en virvelvind och var ute och åkte kälke och lekte i snön och det dröjde inte länge innan hon hade blivit kompis med två andra barn ifrån omgivningen...(fortsättning följer..)
 

English:
 
Well, the planned trip to Skelleftea yesterday didn't happen. It was "extremely dangerous road conditions" according to the Road and Transport Authority and the Police advising people not to be driving unless absolutely necessary. A couple more individuals I know that were forced by work to use the highway were in no way pleased with the slippery conditions. Then to top it all off, I of course had to have a stress migrane from battling icy roads to Ornskioldsvik and back in the dark. However, no matter what the conditions are I have to make the trip this morning. I will not be away for long from home unless something unexpected happens that keeps me in the city for longer.
 
Then I also want to remind (swedish readers) that "IF YOU DO NOT HAVE NOT GONE THROUGH A USE OF FIREWORKS EDUCATION AND ACQUIRED A LICENSE TO USE SUCH then you can face criminal charges and a three year prison sentence. This is active as of now" For you that have license, please take care and notice animals.
 
New Years Eve 2019 Journey North:
 
Cathy sat in the kitchen and talked to the staff with Giúliá by her side as translator. She didn't want to leave anything to chance that the instructions were not fully understood. The day before she had also fixed so there would be a security detail that would be on the estate for a month and they would start their duty already that same day. She had also called the rest of the house staff and they all now where spread around the kitched eating Swedish buns and gingerbread cookies that Cathy had baked together with coffee. Oscars nose caught wiff of the smell of these goodies and was soon in the kitchen he too. Cathy proceeded to explain that she, Maria and Oscar would be travelling to Sweden via the USA. She had tried to get Giúliá to come with but for some reason that could not be happen at so short notice. Cathy told the staff that only one in the kitchen and one in the house would remain on duty while she was gone. The rest would get a months leave with pay. This would also apply to the rest of the staff on the grounds except those that had to be more than one to manage their work due to the sheer size of the estate.
 
As it had come to her notice that the company and her inheritance included a private Lear Jet she had after a lot of preparation, fixed permits and flight plans through the United States and Sweden with a short stop over in the UK for refueling. A couple of days later it became time for departure for the trio. Först with helicopter and then with the airplane stopping in Miami och the first leg of their journey. There the jet was to undergo a three day maintenance overhaul before they carried on the journey to Las Vegas and New York. Las Vegas had always been a dream target for Cathy to visit and after the second day in Miami she really wanted to get going. She was awestruck over the Casino world with colorful fountains, wide boulevards and the color explosion among the citizens of the city. She decided on a short casino visit, just to try her luck and get to see the inside of one. Cautious as she was she wouldn't money splurge and didn't want to get caught upp by the gaming hysteria. It stopped with a loss of around two hundred dollars. She hadn't expected anything else either since she never had had any gaming luck. Maria soon got bored by it all and together with Oscar and the female pilot went to a outdoor entertainment area with pools and restaurants.
 
After this stop they left for New York flying over the Grand Canyon to see it from the air. The stop in New York would be a shortish one. This due to refueling and a visit to her father's, now her, offices there. This would be a meeting of staff and a quick going through of how business was going. She would do a more detailed control later. The reception of her at the offices where overwhelming to say the least. She was treated like royalty and had she ordered them to bow they probably would have. After what seemed like many hours of talk with different staff members and a couple of meetings the trio left for the airport and started their trans atlantic flight. Once airborne they all succumed to exhaustive sleep and nine hours later landed in the UK well outside of London. She had avoided landing there to skip the visits to the offices in central London on this leg. She would take it on the way back to Brazil. Refueling and papper excercise with customs was the order of the hour. While that was being handled they took an English breakfast before leaving for Bromma Airport in Sweden. Cathy noticed immeadiately that she was back in Europe and the Nordic countries. Maria on the other had was wide eyed and curious about everything. It was also here that Oscar and Cathy's roads parted for many years to come. Giúlia would join Oscar 6 months later. Oscar left for his friends, work and family and Cathy and Maria travelled to her fathers house. The journey had after all felt worth it, despite the cold winter. What she missed as soon as she stepped into the house was the heat of Brazil. Maria on the other hand was like a whirlwind and was soon outside riding the sled and playing in the snow. It wasn't long before she had befriended two other children from the area. (to be continued...)
 
Gott Nytt År 19/20 och Goddagens från Bloggen.
 
.

Hemåt efter hockey

"Amira Willighagen med music från Sound Of Music"
( Tidigare Holland nu boende i Syd-Afrika )
 
Amira vann Holland Has Got Talentl när hon var 6år gammal och blev världskänd över natt för sin "opera konst" och flyttade så småningom till Syd-Afrika för att livet där är lite mer avslappnat än i Europa. Dvs att hon kunde ta mer tid från skol studierna för att åka på turne. Nederländerna har samma regelverk vad gäller ledighet som här i Sverige och det skulle göra det svårt för henne att pusha framåt i sin karriär.
 
Från det ena till det andra, idag blev det Ö-vik och såg TimråIK spela mot Modo.
Slut resultat Modo 3 - TimråIK 7. 😁😈
Konstigt att trots svår halka på E4:an och lång körtid hem, för att vara bara 19 mil, och en saftig stress migrän så är jag pigg. Därav detta inlägg. Inget från berättelsen dock förrän i nästa inlägg. Om vädret tillåter måste jag göra en tvärsväng in till Skellefteå på morgon kanten och gå på Jula då det jag fick därifrån var ett måndagsexemplar och måste bytas ut innan nya året tar sin början. Sen på kvällen så är det en del som behöver göras här hemma, bland annat stor städas. Nyårsafton blir till att laga till nått lite extra gott hoppas jag, men mer om det i kommande inlägg.
 
Jag hoppas bara denna huvudvärk har gett sig innan imorgon. Av allt som verkligen nöter ner på en så är det huvudvärk, speciellt om man har lite högt blodtryck. Farligt för hjärtat och hjärnan.
 

 
English:
 
Amira was the winner of the Holland Has Got Talent at the age of 6 and quickly became known world wide for her incredible voice, but moved to South Africa a while back to get a more relaxed atmosphere than in Europe. The South African way of life and schooling gave her more time off to pursue her career. The Netherlands have a tight school furlough allowance much like the Swedish schools have making it hard for a career chase.
 
From one thing to the other. Today I was in Ornskioldsvik and watched TimraIK play icehockey against the archrivals MoDo. End result is the highlighted in the Swedish section. Strange that although severe icy roads over a 190km stretch and a juicy stress migrane I feel almost elated and upbeat. Thereby this posting. Nothing from the story though tonight. That will be in a coming post. If the weather and road conditions allow I will be heading in to Skelleftea in the morning and go to a store where I recieved a thing from which was a monday example and due to new laws and taxes in the new year makes it a good idea to see to it that I get the item exchanged before then. New Years Eve will be spent with some extra good food, but more on that in a later post.
 
I just hope this headache will be gone by morning. Of all things that really gets one down it is this type of headache, especially if one has a slightly high blood pressure to boot. It is neither good for the heart or the head.
 
Godnatt och Goddagens från Bloggen.
 
.

Dag 2 Stormen Del 2

"Hetty and the Jazzato Band"
 
I bild griljerade tjocka spjäll istället för skinka och äggvita med potatis istället för ägg gulan. Den användes i giljeringen så inget gick till spillo. Jag hatar slöseri numera mer än någonsin.
 
27 December 2019 Stormen del 2:
 
Kattis insåg snabbt att situationen var illa. Stallets sidobyggnad stod i lågor och det var långt för räddningskåren att hinna dit. Stall arbetarna var i panik och hade i alla fall lyckats få ut djuren till en hage en bit därifrån. Snabb tänkt som Kattis var så tog hon in hela scenariot och sen började dela ut order till höger och vänster. Det gällde ju att rädda så mycket av den byggnad som fanns och få ner det som brann och skjuta ifrån det samtidigt som hon hade trädgårds folket att använda sig av bevattningssystemet på gården för att vatten dränka så mycket som möjligt.
 
Männen slet med yxor och andra verktyg som släggor och slog ner väggar som inte hade hunnit ta eld ännu och en av det som jobbade i trädgården tog fram motorsåg och kapade av balkarna så den brinnande delen rasade samman. Den andra tog traktorn och med den breda skopans hjälp sköt det brinnande träet bort från själva stall byggnaden och till slut körde ner den brinnande delen av väggen som fanns kvar av sadelbyggnaden. Efter tre timmars hårt slit så hade dom i alla fall lyckats rädda större delen av stallet och såg lite sorgset på den brinnande högen som nu var en 5 meter bort. Det fortsatte och dränktes med vatten och det som var kvar av skum släckarna.
 
Oskar och Giúliá som hade anslutit sig till det hela var djupt imponerade på Kattis sätt att ta itu med det hela. Kattis var helt slut. Aldrig i sitt liv hade hon behövt ta itu med nått liknande men när det påkallades så kunde hon klassa sig som duktig. Det blev snabbt något som spred sig i bygden om den kraftfullt agerande dottern till pappan. Stormen hade börjat avta framåt natten och Kattis insåg att dagen hade försvunnit utan att hon haft tid att ens tänka på mat. Det var mer dricka som gällde för att skydda strupen från den starka röken från branden. Efter en lång varm dusch la hon sig en stund för att senare gå ner och äta lite varefter det var att kontrollera pappans försäkringar. Många sena timmar senare insåg hon att större delen av återuppbyggnaden fick bli egen kostnad då han hade hög självrisk och enligt hennes bedömning inte skulle göra det lönsamt ta ut försäkringen. Det hade varit bättre låta allt brinna ner till grunden när allt kom omkring. Frustrerad bestämde hon sig att försäkringarna skulle skrivas om i ett annat försäkrings bolag än det skojeri bolag dom, enligt hennes åtsikt, nu fanns i. (fortsättning följer...)
 

 
English:
 
In picture breaded and roasted pork ribs instead of ham and the egg white with potatoe instead of the yolk which has been used in the breading process so nothing goes to waste. I hate waste now more than ever before.
 
27th December 2019 The Storm Part 2:
 
Cathy realized quickly that the situation she was approaching was bad. The stables side building was in flames and it was too far away for the emergency services to get there on time to save it. The stable hands were in panic but they had at least managed to save the animals out of the main stable building into a fenced in field far away enough for them to be safe. Quick thinking that Cathy was, soon had assessed the situation and started shouting out orders to all corners of the yard as it seemed. It was a matter of saving as much of the stables as was physically possible in as short time as possible. The burning part had to get torn down and pushed away from the main stables and soon she had the gardeners spraying the building with high power hoses normally used for the irrigation system on the lawns.
 
The men were working hard with axes and sledgehammers to break down the wall between the buildings that hadn't caught fire yet and then one of the gardeners brought out a chain saw and started cutting off the beams connecting the buildings to each other. This being done the burning part of the building collapsed and he took a tractor with a wide bladed scoop and pushed away the burning debris while the others drenched it with water and what was left of the fire extinguishers. Finally he crashed down what remained of a burning wall which saved the main building. After three hours of hard labour they could look at the mess of burning timber som 5 meters away. At least the major part was safe.
 
Oscar and Giúliá, who had by now joined the group were deeply impressed by Cathys firm and resolute actions. Cathy was on the other hand exhausted. Never in her life had sha had to deal with something quite as dramatic as this. Soon the area knew about the girl without fear and firm action like her father. Towards the evening the storm had started abating and she realized that she had not had time to eat. Just drink a lot to protect her throat against the sharp smoke. After a long hot shower she laid down for a while to rest before going downstairs and eating a little before checking up her fathers insurances. Many hours later she came to the conclusion that it had been better to let the whole stable burn down since the risk sum was higher than it was worth taking out the insurance. She would have to fund the rebuild of the sadlebuilding herself out of the business accounts. Frustrated she decided to change insurance company to another less corrupt one. (to be continued.)
 
 
Godkväll och Goddag från Bloggen.
 
.