Nyårsafton Dag 3 Resan Norrut

"Alternica med cover låten Happy New Year ((Abba))"
(riktigt bra version)
 
Ja, inte blev det någon tur till Skellefteå igår. Det var "Mycket besvärligt väglag" enligt Trafikverket och Polisen plus ett par till jag känner som av jobb skäl var tvungna kämpa sig fram på E4:an och i vanlig ordning så bidrog stress migrän till hemma vistelse efter Ö-viks turen. Hur som helst så åker jag till Skellefteå idag, come what may. Blir dock inte där så länge om inte något oförutsätt händer.
 
Sen, vill jag också påminna om att "OM DU EJ HAR UTBILDNINGSBEVIS FÖR RAKET UPPSKJUTNING så kan det bli upp till 3års fängelse. Med andra ord, Det är förbjudet att nyttja fyrverkerier utan utbildning och tillstånd från och med i år." Ni som har det tillståndet tänk på djuren.
 
Dag 3 Nyårsafton 2019 Resan Norrut:
 
Kattis satt i köket och pratade med kökspersonalen med Giúliá vid sin sida som översättare. Detta för att det hon sa skulle bli korrekt översatt. Dagarna innan hade hon genom företaget i staden ordnat med en vaktstyrka som skulle komma dit under dagen och finnas på gården i en månads tid. Hon hade också hus personalen i köket med sig och i vanlig Svensk ordning så var det bullar och hemma bakade pepparkakor som hon gjort med kaffe till alla närvarande. Oskar kände doften av dessa godsaker och var snart i köket han också. Kattis förklarade för personalen att hon, Maria och Oscar skulle bege sig till Sverige via USA. Hon hade försökt få med Giúliá också men det hade funnits skäl till att det inte skulle gå. I och med detta så var det bara en i köket som behövdes och en för att sköta städningen. Resten skulle under en månads tid få betald ledighet med full lön. Det gällde även övriga personalen på gården utom dom som var tvungna att vara kvar pga av storleken på godset.
 
Som det hade visat sig så hade företaget och hennes arv även inkluderat ett privat jet plan och efter mycket förberedelser för att få tillstånd från Svenska och Amerikanska myndigheter så kom då dagen då trion började sin resa. Först med helikopter och sedan med privat planet upp till Miami. Där skulle dom tillbringa ett par dagar under tiden flygplanet gick igenom sin årliga kontroll och service innan resan skulle fortsätta norrut via Las Vegas och New York. Las Vegas hade varit en av Kattis stora drömrese mål så det gick inte fort nog för dom att komma sig dit. Hon var helt tagen av denna kasino värld med färgrika fontäner, stora breda gator, och den färg explosion bland befolkningen. Det blev ett kortare besök på ett kasino där hon provade sig på lite spel bara för att känna sig för. Hon var dock försiktig till naturen och ville därför inte fastna i en förlust slinga. Det slutade med en förlust nota på ca 200 dollar som hon skrattade åt för hon förstod att det inte var mer än väntat. Någon spel lycka hade hon aldrig haft. Maria tröttnade på alltihopa och tillsammans med Oskar och den kvinnliga piloten begav dom sig till ett nöjes område med bad och restauranger.
 
Det blev sedan resa till New York via Grand Canyon. Denna stop var en kort sådan. Kattis gjorde snabb besök på företagets kontors byggnad där och introducerade sig själv och tog kontroll på hur saker och ting sköttes. Mottagningen i det kontoret var allt annat än hon hade väntat sig. Hon behandlades som en kunglighet och hade hon sagt buga eller niga så hade nog personalen gjort det. Efter många timmar av samtal och möten så begav hon sig med resten av truppen till flygplanet igen. Väl uppe i luften så blev det fötter upp och sömn för alla. 9 timmar senare så landade dom i England. Hon hade undvikit London med flit för att ta det senare på vägen tillbaka till Brasilien. Tankning och genomgång av flygplan och pappersarbete skedde där. Under tiden dessa aktiviteter pågick så blev det frukost på Engelskt vis innan avfärd till Bromma flygplats i Sverige. Kattis märkte direkt att det hade återvänt till Europa och norden. Maria var dock storögd och skulle se på allting. Det var här som Oskars och Kattis vägar skildes åt för flera år framöver. Efter en Svensk fika i Gamla Stan så åkte Kattis och Maria till huset som hennes far ägde medan Oskar återvände till hans hem, vänner och jobb. Giúliá skulle ansluta sig till honom ett halvår senare. Efter mycket om och men så kände Kattis att trots kylan, som var oväntat stark detta året, att resan hade varit värd besväret. Det hon omedelbart saknade var värmen. Maria däremot var som en virvelvind och var ute och åkte kälke och lekte i snön och det dröjde inte länge innan hon hade blivit kompis med två andra barn ifrån omgivningen...(fortsättning följer..)
 

English:
 
Well, the planned trip to Skelleftea yesterday didn't happen. It was "extremely dangerous road conditions" according to the Road and Transport Authority and the Police advising people not to be driving unless absolutely necessary. A couple more individuals I know that were forced by work to use the highway were in no way pleased with the slippery conditions. Then to top it all off, I of course had to have a stress migrane from battling icy roads to Ornskioldsvik and back in the dark. However, no matter what the conditions are I have to make the trip this morning. I will not be away for long from home unless something unexpected happens that keeps me in the city for longer.
 
Then I also want to remind (swedish readers) that "IF YOU DO NOT HAVE NOT GONE THROUGH A USE OF FIREWORKS EDUCATION AND ACQUIRED A LICENSE TO USE SUCH then you can face criminal charges and a three year prison sentence. This is active as of now" For you that have license, please take care and notice animals.
 
New Years Eve 2019 Journey North:
 
Cathy sat in the kitchen and talked to the staff with Giúliá by her side as translator. She didn't want to leave anything to chance that the instructions were not fully understood. The day before she had also fixed so there would be a security detail that would be on the estate for a month and they would start their duty already that same day. She had also called the rest of the house staff and they all now where spread around the kitched eating Swedish buns and gingerbread cookies that Cathy had baked together with coffee. Oscars nose caught wiff of the smell of these goodies and was soon in the kitchen he too. Cathy proceeded to explain that she, Maria and Oscar would be travelling to Sweden via the USA. She had tried to get Giúliá to come with but for some reason that could not be happen at so short notice. Cathy told the staff that only one in the kitchen and one in the house would remain on duty while she was gone. The rest would get a months leave with pay. This would also apply to the rest of the staff on the grounds except those that had to be more than one to manage their work due to the sheer size of the estate.
 
As it had come to her notice that the company and her inheritance included a private Lear Jet she had after a lot of preparation, fixed permits and flight plans through the United States and Sweden with a short stop over in the UK for refueling. A couple of days later it became time for departure for the trio. Först with helicopter and then with the airplane stopping in Miami och the first leg of their journey. There the jet was to undergo a three day maintenance overhaul before they carried on the journey to Las Vegas and New York. Las Vegas had always been a dream target for Cathy to visit and after the second day in Miami she really wanted to get going. She was awestruck over the Casino world with colorful fountains, wide boulevards and the color explosion among the citizens of the city. She decided on a short casino visit, just to try her luck and get to see the inside of one. Cautious as she was she wouldn't money splurge and didn't want to get caught upp by the gaming hysteria. It stopped with a loss of around two hundred dollars. She hadn't expected anything else either since she never had had any gaming luck. Maria soon got bored by it all and together with Oscar and the female pilot went to a outdoor entertainment area with pools and restaurants.
 
After this stop they left for New York flying over the Grand Canyon to see it from the air. The stop in New York would be a shortish one. This due to refueling and a visit to her father's, now her, offices there. This would be a meeting of staff and a quick going through of how business was going. She would do a more detailed control later. The reception of her at the offices where overwhelming to say the least. She was treated like royalty and had she ordered them to bow they probably would have. After what seemed like many hours of talk with different staff members and a couple of meetings the trio left for the airport and started their trans atlantic flight. Once airborne they all succumed to exhaustive sleep and nine hours later landed in the UK well outside of London. She had avoided landing there to skip the visits to the offices in central London on this leg. She would take it on the way back to Brazil. Refueling and papper excercise with customs was the order of the hour. While that was being handled they took an English breakfast before leaving for Bromma Airport in Sweden. Cathy noticed immeadiately that she was back in Europe and the Nordic countries. Maria on the other had was wide eyed and curious about everything. It was also here that Oscar and Cathy's roads parted for many years to come. Giúlia would join Oscar 6 months later. Oscar left for his friends, work and family and Cathy and Maria travelled to her fathers house. The journey had after all felt worth it, despite the cold winter. What she missed as soon as she stepped into the house was the heat of Brazil. Maria on the other hand was like a whirlwind and was soon outside riding the sled and playing in the snow. It wasn't long before she had befriended two other children from the area. (to be continued...)
 
Gott Nytt År 19/20 och Goddagens från Bloggen.
 
.
Visa fler inlägg