Är Det Så Hemskt

"Beauz & Jvna med låten Crazy"
 
Hej bloggen, Jag heter Andreas Viasson, man eller vuxen kille och är bara 55år gammal. Är det så j..lar hemskt det? Jag kan inte förändra min ålderssituation och jag kan inte göra mig själv yngre hur mycket jag än skulle vilja göra det. Jag liksom alla andra blir äldre för varje dag som går, och för varje dag som jag är själv så blir det en dag svårare att få det sällskap jag vill ha. Varför? Åldersnoja. Det är rena rama bullshitten för det är MINST 25 - 30 år kvar av krut att ge. Att jag går igenom en riktigt dålig fas i livet med hälsan är inte så konstigt med tanke på allt skit jag varit igenom och har fått utstå. Nu när lugnet infunnit sig så säger kroppen ifrån och försöker desperat komma iordning igen. Lugnet som den inte är van. Att hela tiden leva på kniveggens stress tar ut sin rätt till sist.
 
Jag är inte beredd att kasta in handduken riktigt ännu om än det känns så ibland. Jag erkänner, jag mår inte bra. Vare sig fysiskt eller psykiskt ibland, dock har jag ju fått hjälp med det. Jag har mediciner så det sprutar om det kan tyckas, men om det är nått jag måste ta ett tag för att komma till rätta med tillvaron så får det väl bli så. Det kan Ni inte klandra mig för. Det gör inte mig till en sämre och vekare person. Depression är inte ett tecken på svaghet. Det är ett tecken på att man har försökt vara stark för länge. Det gäller unga såsom gamla. Jag är inte unik i sammanhanget. Att säga att jag är svårt deprimerad är ändå att ta i. Det har varit värre. Mycket värre, men att jag känner av ensamheten och den där oförklarliga tomheten inom mig går ju inte förneka heller. Är det så hemskt det? Det folk tycks glömma bort, är att vi alla är unika. Vi är dom vi är och att ålder är bara en siffra då man är den ålder man känner sig som. Som min RIP mor sa, " Man är bara så gammal som man känner sig, och ju yngre man känner sig, ju längre lever man....förhoppningsvis" 😍😂
 

 
English:
 
Hey dear diary, or blog. My name is Andreas Viasson, man or grown up guy and only 55 years old. Is it so f...ing (f_word) terrible? I cannot change my age situation and I cannot make myself any younger, no matter how much I would have liked to. I kinda get older by the day and by the day that I am by myself also makes it a day harder for me to get the company I seek. Why? Age fear. That is absolutely bullshit because there is at least 25 to 30 years of empowered living left in this carcase. That I am going through a bad patch in my life as concerning my health is maybe not so strange considering what I have been through. Now that the calm finally has infiltrated my life, my body is protesting wildly and is desperately trying to get back on track after years and years of being lost. A calm that it defenitely isn't used to. To constantly live on the knifes edge of stress makes its mark eventually and calls its due debt.
 
I am not ready to toss in the towel just as yet, even if it may seem to be that way sometimes. I admit, I don't feel well and that is both physically and psychologically, but I have gotten a certain degree of help with that. I may seem to be eating medicines in the dozen fold, but if that is necessary for me to do for a while to feel better, then so be it. You cannot blame me for it or blame me for not trying. It doesn't make me a weaker or less of a human being. Depression is not a sign of weakness. It is a sign that a person has been trying for too long to be strong. That applies to young and to older people. I am not unique to the situation. However, to say that I am deeply depressed is taking it a step too far. It has been way worse. Way much worse, but I admit I am feeling the loneliness and that special emptiness in my life that is so hard to explain. Is that so bloody terrible? What people seem to forget is that we all are unique. We all are who we are and that age is only a number when it comes to how we feel age wise. As my mother RIP said, " One is only as old as one feels, and the younger one feels, the longer one lives........hopefully." 😍😂
 
Godmorgon och Goddagens från Bloggen.
 
.

När Tystnaden

"Marshmello ft Khalid med låten Silence"
 
...blir en mardröm, då är det dags att se upp. Tystnaden och ensamheten är dagens fiende nummer ett. Corona Viruset må göra folk sjuka och döda många, men inte som den tysta ensamheten.
 
I nattens mörker viner vinden
Tystnaden bryts en stund 
när den smeker kinden.
Jag står där med hund
Och funderar på tiden
 
Ensamheten är som en vägg
En skör men bestämd inständhet
Kryper in på en som ett ägg
Och man vill segla bort i oändlighet
Långt bort i fjärren hörs ett gnägg
 
Fienden kommer närmare och närmare
Tränger sig på som ett djupt ofredande
Jag söker mig till hjärtats värmare
Men ju närmare jag kommer desto mer frånvarande
Det känns som "inget" blir härmare
 
Tystnaden och ensamheten är en mobbare
Tystnaden och ensamheten är en livs stoppare
Tystnaden och ensamheten är .........
 
Godnatt och Goddagens från Bloggen.
 
.

Tankarnas Esplanad

"Camila Cabello med låten My Oh My"
 
Hmm, wide angle ultra HD Cam..okej. Lägger tydligen på några extra kilon haha. Lite stökigt runt mig i bild men det har sedan dess åtgärdats. 😛 I bild sitter jag och planerar månadshandlingen och går igenom så kallade "måste komma ihåg" listan som är utöver det normala som man handlar. Jag har gjort exakt det idag. Jag ska in till Skellefte på Fredag för min månads shopping. Dock så åker jag en sväng till Umeå och IKEA imorgon bara för att kolla in en eventuell investering jag så illa behöver göra. Möbelfronten har börjat visa tecken på ålderströtthet och det är dags att förnya sig. Det gäller även vissa delar på porslins fronten. Inköpen blir efter en planerad 5 stegs plan där jag sparar för varje köp bit för bit så jag slipper ta det ur min inkomst i en smäll. Bra för plånboken och bra för ekonomin i övrigt. 
 
Satt just och läste att vi har nog haft en av det uddaste vintrarna i manna minne. Det korelerar perfekt med videon från England som jag såg igår. Det översvämmningar och storm väder dom har erfarit den sista månaden här har inte inträffat på över 200år. Det är rätt fascinerande. Det sägs också att det är så här det kommer fortsätta och vintrarna blir varmare och varmare med mindre och mindre snö i låglänta terränger. Skönt tycker jag men jag vet att det finns dom som spottar och fräser åt det. 🤷‍♀️😈 Just idag är det runt noll strecket vilket naturligtvis innebär, svår halka efter många plusgrader och blöta vägar igår. Våren kliver fram med snabbare takt. Känns i solvärmen också redan. "Nord skola bliva söder och söder skola bliva norr" finns det ett uttryck som säger.
 

English:
 
Hmm wide angle Ultra HD Cam, aye! Obviously adds a couple of extra kilos/pounds to my fleshy being haha. A little cluttered around me in the pic but that has already been taken care of since the picture was taken. 😛 A home that is over cleaned is not a home. In the picture I am sitting and planing my monthly shopping and checking my "must remember" list that is aside from the normal purchases. I have done exactly that today so far. I am travelling to Skelleftea on Friday for my monthly shopping rounds. However I may take a spin to Umeå tomorrow and to IKEA just to check out coming investments. My furniture, or at least certain parts of it, are starting to show signs of wear and tare and need to be replaced. A couple of porcelaine areas also need replacing. My purchases are part of a 5 step plan where I save for each purchase so I don't have to take it out as a clump sum from my ordinary income. This is not only good for my wallet but for my economy generally speaking as well.
 
I was just sitting and reading that we have had one of the "oddest" winters in history. It corolates perfectly with the TV News show report from the UK that I saw yesterday. The flooding and stormy weather they experienced during the last month hasn't been recorded for at least the last 200 years. It is pretty fascinating actually. It has also been stated that the weather will continue to become warmer with less and less snow during the winters, at least on low lying terrain. I like it, although I know there are people that will spit hells fire at med for thinking that 🤷‍♀️😈 Today the temp is around 0'C/32'F which obviously means, slippery road conditions on walk ways and roads after the positive temps of yesterday. Spring is starting to close in on the seasonal calender and one can already feel the suns warming rays when they appear.
 
 
Godmiddag och Goddagens från Bloggen.
 
.