Facebook Har Överskridit Sina Maktbefogenheter

"The Police med låten Spirits In The Material World"
 
Jag kommer inte kunna lägga upp denna på Facebook.
 
Anledning? Den kommer att plockas ner direkt. Det regelverk som Facebook och Instagram samt andra delar av Facebook imperiet har tillämpat gör att man får bland annat inte säga något inom deras zon som är negativt eller som kan uppfattas som "en fara för deras verksamhets ideal." Man får inte polisanmäla dom. Man får inte stämma dom. Man får inte medverka i grupper som handlar om att rätta på Facebook makt köl. Man får inte starta grupper i syfte att samla individer för en gemensam stämning mot Facebook. Uttalar man sig om att det är hög tid att Zuckerberg och hans elit får sig en tankeställare så blir det straffat. Man får inte säga nej till "sponsrade inlägg" eller annonser eller reklam, hur än kränkande dom är.
 
Om Ni på något sätt gör nått av dessa så stänger Facebook och Instagram och deras underleverantörer ner ALLA konton förknippad med just dig. Dom har nu också satt in en algoritm som bevakar att man inte kan återvända även om man gör konton från andra epost adresser eller ipnummer. (Hur fan dom håller reda på det fungerar endast genom att inplantera spionvara i telefon eller datorn eller plattan du har). Blir du blockad av någon eller anmäld till dom för något, hur än oskyldigt det kan vara, tillämpas denna algoritm. Visst den är bra för att skydda dom som behöver skydd, men när det tillämpas av ett företag, eller företagsledning i syfte att vara en maktfaktor så är det fel. Facebook med undersåtar har överskridigt sina maktbefogenheter. Dom ska vara en tjänst. Inte en världsregering.
 

English:
 
I will not be able to post this on Facebook.
 
Reason? It will be taken down immeadiately. The rules that Facebook and Instagram along with other parts of the Facebook Empire are putting through now makes it impossible to say anything within their zone that is negative or can be misconstrewed as a "danger towards the business ideals". One cannot take legal action against them. One cannot sue them. One must not be active in groups whose purpose is to put Fb on the right keel. One cannot start groups that are aimed at collecting people to make an evidence group against Fb and do a common summons. If one in any way talks down om Zuckerberg and his companions one will get punished. One cannot say "no to advertising or sponsored posts) no matter how invasive they are.
 
If you in anyway do any of these things, Facebook and instagram and any other connected Media to them WILL shutdown ALL your accounts that are connected to them. They have added an algorithm that monitors everything one does so that one cannot return by making other accounts even if it is with other email adresses or ipnumbers. (How do they keep up with that?) Well I only see one way. The inplant of spyware in your computer, or any other hand held devices at the time of joining any of the apps. What is worse, it cannot be deleted. You can uninstall but that lock stays behind hidden in the system. If you get blocked or reported even for minor things then this algorithm gets inforced. Okay so it is good to protect those that actually need it, but when it is used by a company to cover and protect their own arses and cannot be held accountable as a form of power, then it is seriously wrong. Facebook and its henchmen have exceeded their power limits. They are supposed to be a service. NOT a world goverment.
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.