Tankar om kärleken och livet, dag för dag (offentlig dagbok) annat, förändring, kärleken, livet, nyåret

Tror Du På

 
 
 
"Jimmy Wayne med låten Do You Believe Me Now"
 
...kärlek vid första ögonkast och har du upplevt det själv? /anonym vill ha mer. Vill ha mer vad? Ja, hur som helst här har du svaret: Kärleken är ett mysterium från början till slut. Inom familjer, utanför familjer, i livet, bland vänner och så vidare. Det värsta med kärlek vid första ögonkastet som jag har upplevt det är att det ibland slår riktigt slint och orättvist. Att falla knall och fall för någon som kanske redan är i ett förhållande, och det att det är många år som skiljer sig emellan, så även om det är vuxna, så kan inte folk låta bli att ifrågasätta det. Jag tycker att det är det som är kära som ska själva få bestämma sin situation och andra ska inte lägga sig i. I och för sig lite gott råd ska inte försummas, men det ska inte tvingas isär bara för att det ogillas. Visst jag tror på kärlek vid första ögonkastet, men det tar tid att få den kärleken att mogna till hållbarhet i längden, och somliga orkar inte med den tiden. Däremot tror jag på kärleken vid första ögonkastet där även om det inte blir nått till en början så kanske det mognar och sen blir ett par längre fram "när den ene lekt färdigt" Ja, det låter krasst jag vet, men det är ibland även så. Duger det som svar för nu i alla fall?
 
Nä om jag skulle ta plocka ihop lite mer sopor och skräp och köra bort det runt 13 tiden. Då ska jag också passa på att gå in på Coop Nära och köpa lite reserver såsom mjölk, ägg och bröd och kanske även lite tomater, frukt och saladsblad.
 
Angående bilderna. Visst är det otroligt hur verklighets troget det har börjat bli med grafiken??
 

English:
 
Post title: Do you believe in.
 
..love at first sight and have you experienced it? /anon that wants more. More what? Oh well, here is the answer.  Love is one of those mysterious things from beginning to end. Within family, outside of family, in life, among friends and so on. The worst with love at first sight is its uncanny ability to strike in the wrong time and place and situation. To fall completely out of control in love with someone that is already in a relationship and maybe a number of years younger than each other so that people, despite the 2 being grown up, question the correctness of it. I personally see it that the two should take care of their own business themselves and others should stay out of it. Medling and causing a breakup that will cause regrets in life is never good. Sure, I believe in love at first sight, but as with everything it takes time to mature to be able to last, and some just cannot handle taking it slowishly. Love at first sight can go, get together, break up, get back together once one of the two has "played enough and finished with it." Some would say that that is a harsh assessment, but it is sometimes that way. No point in denying it. Good enough as answer for now at least?
 
Nopp, if I maybe should finish sorting trash and take it to the recycling round 1pm. I am also going to take the opportunity to go to the local store and buy some necessary supplies such as milk, eggs, bread, tomatoes, fruit and some sallad.
 
About the above pictures. Isn't it amazing how reality like the computer graphics has become.
 
Goddagens från Bloggen.
 
.