Instagram Har Spårat Ur

 
"Jive med låten 400 spänn"
 
Okej, vad har instagrams urspårning med blomsterslottet i Skellefteå som kallas @slottet på instagram och 400spänn med titeln att göra. Ja, jo, uhm... egentligen inte mycket. Jag börjar väl med det som har med urspårningen att göra. Porr bottar härjar fritt på instagram just nu. Minst 50 eller fler som stjäl tjejers profiler, väljer 3 bilder ur dom och sen skickas ut till framförallt män. Det länk i dessa profiler leder till en porrportal som i sin tur leder till försök att få tag i kontokorts och id uppgifter till olika banker. Nu kommer dom oftast in som "lägga till vän" eller visar sig som i slutet på besökare på stories. Jag uppmanar nu alla att göra som följande för att tvinga instagram och facebook att ta action mot det. Gå till alla dessa profiler, klicka på det 3 högra prickarna i högra hörnet på profilen. Rapportera profilen för sexuellt utnyttjande och försäljning av sexuella tjänster eller rapportera som phising och scam. Båda har samma bärkraft och går direkt till supporten. (bara dom länkarna gör det). När rapportering är avklarad får Ni alternativet blockera (användarens namn) och använd alternativet blockera med att blockera även framtida konton som dom skapar. Alla såna här porrbottar och increase your viewers har ett namn som säg SandraNn0339458 alltså ett namn och ett följe nummer. En annan bot som är vanlig är en som börjar på Alex(med nått mer)0923845. Gör samma där fast rapportera den som scam, phishing och falsk information. Jag har hittills rapporterat över 500stycken och jag får mindre strikes nu än tidigare. Jag får också svar inom 5 minuter från supporten numera. Ju fler som gör detta kommer driva instagrams och facebooks söksystem till att krasha hos supporten och göra att det kommer krävas en rejäl genomgång av deras algoritm system som får stopp på detta elände.
 
Som Ni också ser i bilderna ovan är julen kommen till butiker. I detta fall har dom tomteland i slottet. 400 spänn, ja det vann jag på en lott haha oj så rik man blir på det 😂😂 men bättre än inget ändå.
 

English:
 
Post title: Instagram har side tracked.
 
Okay, what has instagram's derailment with the flower castle in Skellefteå called @slottet on instagram 
and 400spänn with the title to do. Yeah, yeah, uhm ... not really much. I'll start with what it has to do
with the derailment part. Porn bots are ravaging freely on instagram right now. At least 50 or more of themwho steal
girls' profiles, choose 3 pictures from them and then send them out to mainly men. The link in these
profiles leads to a porn portal which in turn leads to attempts to obtain credit card and ID information
for various banks. Now they usually come in as "add friend" or show up as at the end of visitors on
stories. I now urge everyone to do the following to force instagram and facebook to take action against
it. Go to all these profiles, click on the 3 right dots in the right corner of the profile. Report the profile
for sexual exploitation and sale of sexual services (solicitation) or report as phishing and scam. Both have the same
carrying capacity and go directly to the support. (only the links do). When reporting is completed, you
can block the option (user name) and use the block option to also block future accounts that they
create. All such porn bots and the "increase your viewers" have a name that says for ex SandraNn0339458 so a
name and a serial number. Another common curse is one that starts with Alex (with more added to it) 0923845.
Do the same and be firm by reporting it as scam, phishing and false information. I have so far reported over 500
of these and I get less strikes now than before. I also get an answer within 5 minutes from the support nowadays.
The more people who do this will drive instagrams and facebook search systems to crash with the
support and make it require a thorough review of their algorithm system that will stop this misery. As you can also see in the pictures above, Christmas has arrived in stores. In this case, they have
santaland in the flower castle. 400 bucks, yes I won it on a lottery haha ​​oh how rich you get on it 😂😂
but better than nothing anyway.
 
Goddagens från Bloggen.
 
.