Att Ta För Givet 10 Punkter

"Stereophonics med låten I Wouldn't Believe Your Radio"
 
Okay det verkar vara mode i 10 things eller 10 saker som, så då kör vi. Ni förstår anknytningen till föregående snabbis inlägg om Ni tänker efter men... här förtydligar jag lite.
 
 1. Inga lokal bussar går inom området. Enda bussarna är långfärdsbussarna mellan Umeå och Skellefteå utefter E4
 2. Tider. Coop Nära öppnar som regel 9 och stänger veckodagar 19. Alltså inga fler butiker eller långtids öppet.
 3. Samma gäller tex apotek och vårdcentral/hälsocentral.
 4. Bränsle macken. 12 öppet 12 stängt. Visst kort går tanka med men service delen är stängd. Inte som i stor städerna med service 24/7/365
 5. Mygg. Ja. Betydligt fler än i städerna omkring. Här är det hälsning med sväljning av det elaka svarta jas varelsena.
 6. Inga utomhus badanläggningar. Talar väl för sig självt, men dock fina utomhus kust remsor med badmöjligheter på sommaren.
 7. Alla känner alla. Det är väl rätt så vanligt i ett samhället på mellan 750 och 900 invånare. I storstads områden är det mindre med det, men i vissa går skvallret mer då det inte kan hänvisas eller motbevisas lika lätt som i ett mindre samhälle. Där jag bor måste jag säga att jag har i princip bara träffat fina och trevliga människor. Allt ifrån barn till äldre.
 8. Fritids områden är mer omfattande på landet. Tex där jag bor är det 200meter till ett fågel och natur reservat.
 9. Snöröjningen. Det måste jag ändå säga sker raskt här jämfört med i stan.
 10. Att bo på landsort är lugnare och mer avstressat än i asphalt och betong djungeln.
Det finns säkert mycket mer men det där får räcka för min 10 lista. Så ja håll till godo. Nu lite godis och kaffe skvätt och sen får vi se vad som sker med mer.
 

English:
 
Post title: Taking For Granted 10 Things.
 
Okay so it seems to be fashion in 10 things or 10 items that, so here we go. I made an earlier quickie post in Swedish relating to the subject about differences. For example opening times but here is the full explanation.
 1. No local busses drive in the local areas. The only busses that go or are accessible are those mainline busses between the two major cities along the E4 highway.
 2. Times. Local stor generally weekdays has open between 9am and 7pm. In other words monopoly store with short run times.
 3. Same applies to the local pharmacy and health centers.
 4. Gas/fuel station. 12 hours open, 12 hours closed. Yes cards can be used but in the city service is provided around the clock. 24/7/365.
 5. Mosquitos and bugs. Oh yes, plenty but not as regular with these flying mini fighter jets containing vampyres in the city areas. (guessing radar service for them is = fatality)
 6. No outdoor pleasure pool areas. I guess it speaks for itself but different from city areas here there is fresh air and open swimming areas in summer in the sea.
 7. Everyone knows everyone. Speaks for itself too considering the town only housing between 750 and 900 citizens. In larger city areas spreading of rumours is easier and to hide from the truth compared to a small town that can both verify or find things wrong and say so. In the town where I live I can only give praise to the citizens. I don't think I have to date met any unpleasantness. That applies from kids to elderly.
 8. Nature areas are more accessible in the country and rural areas. Just take for example where I live. 200 to 300 meters/800 - 1000 feet ~ approx from a bird and nature reserve.
 9. Winter snow clearing. That I must say happens relatively fast here compared to the citys.
 10. Living here is waaaaay calmer and less stressful that in the tarmac and concrete jungle.
There is likely way more to add but I will satisfy myself with this 10 list. So, yeah, I hope it suffices. Now some candy, a cup of coffee and then see what the day bring to me may.
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.