Det som få män vågar erkänna

"Jack and the Weatherman med låten Being Me"
 
Det är sant. Jag har levt ett antal år på denna jord men beroende på var i världen man bor så är tanken för en man att VÅGA erkänna att dom har en feminin sida inom sig också, är helt otänkbart. Det vore som att sätta dom i skamvrån i deras land. Man kan ju undra varför egentligen. Är det därför det är så svårt för män att förstå "kvinnospråket" eller för män att förstå varför somliga kvinnor har PMS eller andra liknande saker? Är det svårt för somliga män att förstå att vänliga ord och våldfritt i relationen är mer än att vara en brutal buffel som skadar? Alltså män, Ni som har ett behov att reglera, kontrollera, bestämma och slåss....chill out!! Kan Ni inte dra jämt i hemmet så lämna istället för att slå! Livet blir inte lättare av det. Det där går båda vägarna egentligen. Män ska ge fan i att slå sina närstående eller använda sig av våld, och samma gäller för Er tjejer som har den delen i Er natur. Svartsjuka och våld hör inte ihop!
 

English:
 
Post title: That which few men dare admit.
 
It is true. I have lived a number of years on this earth, and depending on where in the world you live, the thought of a man actually DARING to admit that they have a feminine side in them, would be entirely unacceptable or unthinkable is probably the more right term. That would be like putting themselves in the shame on you corner facing the wall. One can actually wonder why. Is it because most men do not understand the "womens language" or is it because men in general do not understand why women have PMS and similar things? Is it difficult for some men to understand that a friendly word and a violence free relationship is so much more worth than being a brutal buffalo idiot? Come on men, you that have the need to dominate, steer, control and brutalize....chill out!! If you cannot pull evenly at home, then for goodness sakes, LEAVE! In the long run it is better for both instead of beating the shit out the woman or each other. This actually works both ways! Men should stop beating their family members and close people, and the same applies to you women that are prone to that. Jealousy and violence does not belong together!!
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.