Aisch Så Jobbigt

"Cretu & Thiers med låten When Love Is The Missing Word"
(När älskar är det saknade ordet)
 
(bild: ©isdraken Productions, Sweden.  Uppladdad på mobil innan redigering)
 
 
...att ha en sån situation som jag befinner mig i. Nästan så man inte vågar säga det i oro att framstå som patetisk. Är jag förälskad? Man vet aldrig (eller jag vet svaret) Jag vill bara inte tvinga fram situationen. Det måste ske naturligt om än det tar lite längre tid att mogna till insikt. Många idag har så bråttom att det blir nästa tvång om det och det slutar som bekant, ganska fort.
 
Somliga nöter på  och tar död på det. Att hitta den rätta tiden är lika svår som en våg med två skålar och magnet lager. Att balansera dom så pilen är i mitten eller som ett vattenpass, plant och centrerat, är oerhört svårt när man pratar om känslor. Finns det möjligtvis sen en överdådig person som drar i den ena sidan när man försöker balansera det så inte det tar så illa och accepteras av alla, så kan det sluta med att vågen bryts av på mitten och centrering flyger sin egen väg för att slippa tjafset som en ihop tryck fjäder som plötsligt blir skjuten ur behållaren. Det är ingen idé att ens försöka lista ut vem det är jag pratar om eller i vilket sammanhang det hela är för Ni får ändå fel och ett eventuellt förhållande eller dejting skulle för den delen inte avslöjas förrän ett bra tag in på det. Jag har lärt mig min läxa. Detta mest för att inte gå fram med nå halvsanningar och önsketänkande, utan då hellre vara helt säker på saken. Också av respekt för den eventuella person det kunde handla om.
 
Vad är situationen jag befinner mig i? Jag kan säga så här, "det är rörigt där uppe just nu i knoppen där det grå huserar" Det innefattar så mycket så det orkar jag rent ut sagt inte gå in på. Allt från känslor till ekonomi till tänder, dock mest känslor som jag har svårt få kontroll på. Så ja, mer om idag, imorgon.
 

English:
 
Post Title: Darn Så Difficult
 
...to have this kind of situation at hand that I am in at the moment. Almost in such a way that I daren't say anything about it without seeming pathetic. Am I in love? Well one never knows (or maybe rather, only I know the answer to that) I don't want to force the issue. It has to happen naturally and even if it takes a little longer to come to a realization, it may be worth it. Many today just are in too much of a hurry and it ends, the way it ends, pretty fast.
 
Some grind on forever and thereby killing it. To find the right time is as difficult and trying to center a scale with two dishes and bearings of magnets. To balance it all so the gauge points to center or like a spirit-level (?) where the bubble is to be dead center in the measurement glass and is as we all know even harder when we talk about peoples feelings. If there then is a counterweighing individual trying to upset the balance on one side while the other on the other side is trying to scale it to make least of a mess then the likelyhood of it going to the shytes is more certain than anything else, where the center part runs away from it all when it breaks. This could be compared to a spring tightly sprung in a holder that suddenly releases and flies away. It is no point in trying to figure out whom I am talking about because you would likely be totally wrong anyway and also any eventual relationship or dejting that occured would more than likely not be divulged in a long time publically. I have learned my lesson. This also not to be telling lies or wishful thinking, but to be by that stage completely 100% certain and comfortable in telling. Not only that but also out of respect for any eventual person it could be about.
 
Then so what is the situation all about? I can say this much right now, " It is one hell of a mess in the grey zone between the ears" It is so much that I just don't have the energy to scribble about it in any detail. It is everything from feelings to economy to teeth, but mostly about feelings that I am feeling that I am losing or have lost control over. So, yeah, more about today, tomorrow.
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.