Bokstavsryttare

"Anastacia med låten Sick and Tired"
 
Fem punkter som jag vill få fram:
 1. Ge fan i att ta mina personliga bilder av migsjälv och använda dom på falska sex sidor och dating sidor. Om jag ville vara på såna skulle jag själv skapa såna. Jag vill inte veta av Tinder och andra skitställen som är egentligen bara ett bakom gardinen pimp styrt sak. Ni har ingen rätt att använda mina signerade bilder utan skrivet tillstånd eller ha betalat för dom. Endast dom som jag har gett lov till eller själv skickat tex till dom jag chattar med på diverse socialmedia platformer får automatiskt rätt att ha dom privat. Sen om man vill använda dom i något samband eller redigera dom för skojskull så är det ju en annan. Friends only typ!! Jag ber ALLTID om lov om jag ska använda personliga bilder i något sammanhang som jag fått tillgång till.
 2. Trött på andra människor som ska styra andra om vem dom får ha med att göra eller prata med. Är man över 18 så är man faktiskt myndig i detta land.
 3. Trött på Er bokstavsryttare som ska kommentera om saker och ting. Jag är inte någon skol elev och ja jag kan uttrycka mig bättre på Engelska än Svenska och så har det alltid varit om än jag är jävligt duktig på bägge språken. Förresten du som är värst. Kan du prata 5 språk flytande och förstå lika många till som jag? Tvivlar jag på!!
 4. Trött på att känna mig som om jag satt bakom skolbänken igen. Räcker inte det 21år bakom skolbänken som jag har varit och sen livets hårda skola? Om man ska tala om livserfarenhet så har jag gott om det med tanke på var jag vuxit upp och bott och sett saker som egentligen ingen vill se. Sudanesiska fattigdomen visas ofta i TV. Jag var visserligen inte i Sudan men på sina ställen i Afrika och Syd-Amerika (Favelas,Brasilien)...jag orkar inte gå in på det.
 5. Jag är trött på att behöva rättfärdiga migsjälv så fort jag skriver något som inte passar in i världsbilden av somliga och kommer sluta med det. Jag har nog med negativitet runt omkring mig och jag kommer sluta ta åt mig av den igen. Jag mådde långt mycket bättre då jag slapp den. Det innebär också att vissa människor har jag brutit kontakten med pga det. Jag har inte tid vara negativ mer än lite sjuk gnäll och även där så har det varit milt. Det är så mitt liv ser ut just nu och det är inget mer med det. Om jag är döende nån dag så tycker jag att jag har rätt att gnälla, men bortsett från ett antal år av mitt liv så har faktiskt det varit allt från
 6. riktigt bra till hyfsat dåligt.
Idag
I övrigt idag har jag fått 2 kallelser till Skellefteå Lasarett, en sjukvårds räkning och ytterligare ett vård samtal. Heja vården. 😂👀 Jag har tysta leken idag. Med andra ord svårt att prata pga hals värk och det är uppenbart att jag är förkyld men känner jag migsjälv rätt lär det inte vara långvarigt. Jag har varit ute och gått för skulle till apoteket och köpa värktabletter men upptäckte till min förvåning att alvedonen var 9kr billigare i affären, så det blev där istället och sen vandrade hem och lirade lite på några låtar som kommer på min youtube snart. Jag har en typ ASMR video från havet ute nu på min kanal där vågorna slår mot stenar och klippor. Inget prat, ingen musik. Bara vattnet.
 

English:
 
Post title. Grammadrama. (always correcting what one writes or pointing out errors as they see it)
 
Five points that I want to put forward
 
 1. FFS stop stealing my personal images of me and using them on false sex sites and dating pages. If I wanted to be on anything like that I would make it myself and not ask anyone to do it for me. Basically Fudge OFF! I don't want to have to do with Tinder or Match and other shit places that IRL behind the scenes is solicitation. You have no right to use signed and watermarked images either, without my explicit written consent or pay for them, depending on what it is. Only people that I have given permission or that I myself have sent images too for example on social media have the right to keep them. Most of those I know that for example for fun sake want to edit them for some reason ask for permission to do so. FRIENDS ONLY!! I ALWAYS ask if I am going to use very personal images in some kind of situation.
 2. I am sick and tired of people steering others about who they talk to and are with. In Sweden the legal age of adulthood is 18 and the right to decide on their own things like that. (jealous hubbies take note)
 3. Tired of grammar drama queens that just HAVE to comment on things. I am not a friggin student anymore and yes I can express myself better in English than in Swedish and despite me being excellent at both, I have always been most comfortable at English. BTW you that just has the need to point things out I ask you this. Can you speak 5 languages fluently and even understand 5 more like I do? I seriously doubt it!!
 4. I am tired of feeling like I am on the schoolbench again. Isn't 21years enough of that and then add lifes hard school to that?! If you speak about life experience I think I have enough of that too considering where and how I grew up and lived at times. I have seen things that most don't want to see...and no I don't have the energy to go into that.
 5. I am SICK AND TIRED of constantly having to justify myself as soon as I write something that doesn't fit the world perspective of some individuals and as of now I am going to stop doing that. I am not my brothers keeper! I have enough of negativity around me to last a lifetime and won't let that take over my life again. I felt way much better during the time I didn't have to deal with it constantly. That also means that certain individuals I will and have stopped having contact with and drop out of my sphere. I don't have time with negativity other than the occasional sickness whining and even that has been very little of despite things not always being so mild. That's just the way my life is at the moment. If I am dying some day, then I think I have the right to be a little negative and complain, but putting that aside I have actually had a pretty decent life from happiness extremes to extreme depression but all in all it has been a life. Of course there are things I wish I could do over and of course in certain situations I wish I were younger and choose that path but all in all.
Today
Today I have recieved to bookings to times at the hospital in Skellefteå for further tests and also meet doctors, a medical bill and yet another phone call from a medical institution in another errand. Hooray medical time. I also have to play the "silence game" today. In other words not talk because I have a juicy sore throat and affected voice box and it is pretty obvious that I have a cold. Knowing myself I don't think it will last that long though. I have on the other hand been in the need to get some paracetamol which I discovered was cheaper elsewhere and bought there instead. I have also practiced on a couple of pieces of music. One is my own composition, one is a play by ear and one or two are well known songs in Sweden. I have an ASMR type video out on my youtube channel now from the seaside. No talking, no music, just the sound of the waves beating against the rocks and stones.
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.