Jag Fick

 
"The Hotrods med låten I Will Fight"
(retro Rockabilly)
 
Det här är ett jobbigt inlägg att skriva för jag hittar inte orden till den så att det uppfattas rätt.
 
(rubriken+)...ta ner förra inlägget för det var formulerat på ett sätt som kunde fel tolkas av vissa individer vilket kunnat leda till otrevligheter och det är det sista jag behöver under rådande hemska omständigheter.
 
Traumatiserande:
Jag är i ångest så fort jag inte sysselsätter mig med något som håller tankarna upptagna. När någon närstående befinner sig i en sådan preckär och farlig situation som hen befinner sig i, så är det svårt att hålla sig lugn. Det handlar om liv å död, att klara sig och bli återställd eller få vara beroende av andra i resten av sitt liv eller det tredje vill jag inte ens tänka på.
 
Personligt 1:
EG. Inbjudan och makaronipudding erbjudandet kvarstår. Ja, jag drar mig inte längre för att vara mer öppen om det. Jag har inte tid att slösa med att leka dolda leken. Okay så nu var det turen i oturen att jag inte riktigt blev super nöjd med resultatet men den var inte dålig heller. Hör av dig så kan vi komma överens om en passande dag eller använd dörr klockan som fungerar lika bra (i det flesta fall). Får passa på mellan alla jobb passen du har. Hade det inte varit för pandemin som kom i vägen så hade detta löfte genomförts över 2år sen som du vet. Livet består av så mycket roligare saker nu när jag hittat tillbaka till mitt jag (mycket tack vare dig). Mina sjukdoms smällar har också lärt mig att man tar tillfället i akt när man har möjlighet till det, annars förlorar man det man egentligen hade hoppats på, kanske till graven, till något annat eller till någon annan, beroende på vad omständigheterna är.
 
Personligt 2:
Sen har jag haft turen att träffa en människa som det klickade med direkt. Sånt ska man ta till vara på och vara rädd om, för det är mycket värt i hur man mår. Den där så kallade, "once in a lifetime" typ kontakten. Nej, inget förhållande typ, för personen i fråga är upptagen som det är 😛.
 
 
18+ svar med lika språk
Till den av Er, nämner inga namn här, som säger att jag ska passa på att "knulla runt" medan jag kan få upp den. Det är inte lite fräckt för det första och för det andra är det inget fel på krutpinnen, men jag är inte en rund liggare. Udda? Nä, alla vi män, killar är inte så lagda. Även somliga av oss har värderingar som är lite mer strikta (mest för egen del). Jag vill kunna känna att jag är MED den människa jag är med, så inte det blir "bara en annan i raden." Mång liggande är en känsla dödare för många. Stoppa in proppen, dra ut det släckta krutet. 🤦‍♀️🙄 Höga förväntningar? Helt ärligt skiter jag fullständigt i vad Ni tycker om den saken. Att jag är skit duktig i sängen hör inte hit heller. Huvudsaken är vad JAG vill och känner om saken och vad jag har för åsikt och står för den. Så i framtiden håll Er borta från dessa sexuella anspelningar i kommentars fälten eller skickande av länkar till porrsidor kors och tvärs. Det raderas och ip blockeras direkt. Det här är det första och sista svaret jag gör i saken och kommer aldrig mer svaras om här på bloggen framöver.
 

 

English:
 
Post title: I Was  (continuation in post)
 
This is one of the toughest posts I have written in a long long time. Reason being I have such a hard time finding the right words and formulations in the writing of it so it doesn't get missunderstood.
 
(post title +)...forced to take down a previous post yesterday because somehow it got overturned and missunderstood even after only a couple of minutes and could also be misconstrued by some individuals which might have led to less favourable outcome and considering the situation in my life right now, could prove fatal.
 
Traumatising:
I am in anxiety as soon as I don't have anything to do that keeps me busy and keeps my mind pre-occupied with other things. I have a relative that is in a very precarious situation right now at the medical ICU and it is a life and death fight and it is very hard to stay calm.
 
Personal 1:
EG: The offer of macaronipudding still stands true. Yes, I will from now on not play the hide and seek game. I don't have time for that. Okay so now the result was maybe not a 100%:er but still the taste was good. Give me a shout or use the door bell that for the most part works so we can plan a meal together in between all your work passes and loads and I can keep my pre-pandemic promise of the said meal. This as you know is a promise as old as 2 years and I hate not being able to keep my promises. One thing my sickness attacks has taught me is that one should take the opportunity when one gets it or one can either lose it, lose it to the grave or lose it to someone else, depending on the circumstances of course.
 
Personal 2:
Then I also have been fortunate enough to meet a person that it clicked with straight away. That is something and someone that one has to be careful not to lose. It is a major deal for ones life and the way one feels. The so called "once in a lifetime meeting."
 
 
18+ answer with related language
To you that, not mentioning names but I don't doubt you know who you are, that commented that I should "fuck around" while I still can get it up. It is not only freakishly sick of you to say that, but there is nothing wrong with the gunpowder stick. I am however NOT a "fuck arounder." Wierd? Nopp, no all men/guys are that way. Some of us actually have other VALUES in life that may be a little stricter. I want to be able to FEEL the one I am with and it not just becoming "another fuck" along the way of life. Many "fuck arounders" lose the feeling and the satisfaction of the sexual experience because of too many lays. Plug in, pull out the wasted slackness. High expectations? Quite honestly, I don't give a shit what you think about it. The main thing is what I THINK and feel about it and what opinion that I have in the matter. The fact that I am REALLY good in bed is not of consequence to you. So in the future, refrain from sending such comments or sexually related content. Links will be deleted and permanently ip banned. This is the first and last answer to a comment of this nature and will NEVER again be brought up here on the blog.
 
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
 
.