På Sjätte Dagen

"En kort original text i tiktok stil på en känd melodi"
(kortaste låten någonsin på denna blogg)
 
Dagen då dom anlände till hennes föräldrar var en händelserik sådan. Såsom det alltid är i ett relativt litet samhälle så sprider sig ordet fort om det är något särskilt som inträffar. Mamman och pappan hade inte någon aning om vad det var som skulle berättas för dom men spekulationerna var ryktenas bränsle på elden. Det gissades hej vilt på allt ifrån graviditet till lotto vinst i alla led. Däremot Mirjas lilla syster hade tittat på sin syster och anat oråd från första stund och allra helst då dom satt vid middagsbordet där Mirjas favorit rätt ställdes fram. Det blev nästan inget på tallriken och ändå mindre ätet vilket var något som hon aldrig sett hennes syster någonsin göra. Den kvällen gick vidare utan att något sagts för både Pedro och Mirja kände att dom skulle ta det på morgonen då alla kanske hade sovit och var mer uppmärksamma och mindre uppjagade.
 
På sjätte dagen så stegs det av någon anledning upp tidigt i hela hushållet. Att lilla syster skulle till skolan var väl en sak men det var sällan som mamma och pappa klev upp den tiden. Dom hade en morgon hushållerska som kom och gjorde snabb städning och fick iväg flickan till bussen och sen var hon klar för dagen. Idag var alla i köket när Mirja och Pedro kom ner och satte sig vid det runda bordet. Mirja tittade på dom samlade och sa sen i allvarlig ton att hon hade cancer och att hon förmodligen inte skulle leva längre än tre månader till. Det blev knäpptyst i köket och alla tittade på henne och mamman med vädjande blick tittade på Pedro att dementera det och säga att det var ett dåligt skämt. Tyvärr fick hon inte gehör för det och då svimmade hon av chocken. Pappan blev alldeles tårögd och lilla syster rusade runt bordet och slängde sig runt Mirjas hals och grinandes sa att det fick inte vara sant om och om igen.
 
Mirja tröstade lilla syster så bäst hon kunde och sa att hon skulle skjutsa henne till skolan. Det protesterades om att hon skulle stanna hemma med henne och inte missa en dag, men Mirja påminde henne om att hon inte fick ge upp och att hon skulle ändå hälsa på och berätta för sina två kompisar som var lärare och lärarassistenter på skolan. Mamman som hade kvicknat till vid det laget tyckte Mirja skulle ta det lugnt och inte anstränga sig men Mirja sa att det var enda sättet för henne att leva. Mamman förstod med ens vad det var frågan om för hon hade hört sin mamma säga samma sak. En stund senare satt Mirja och lilla syster i bilen på väg till skolan där dom möttes av hennes kompisar som tog med henne till lärar rummet och satt där och fick beskedet serverat. (fortsättning följer...)

English:
 
Post title:On the sixth day
 
The day they arrived at her parents was an endless event filled day. As always in a relatively small town the word spreads fast if something unexpected or special happens. Her mother and father had no idea what it was all about at that stage but speculations had started the gossip fire ball rolling. There was guessing that ranged from pregnancy to a major lotto winnings. On the other hand Mirjas little sister sensed that something was off from the first minute and it was strengthened at the dinner table later on when Mirjas favorit meal was served. There was hardly anything on the plate and even less eaten which was something that otherwise would not happen. That evening went in the simmer down for both Pedro and Mirja had decided to tell them the next day when everyone had calmed down somewhat.
 
On the Sixth day everyone got up early for once. The fact that little sister was going to school was one thing but it was seldom that mother and father were up at that hour. They had a morning housekeeper employed that did some basic cleaning, got the girl ready for the school bus and then was done for the day. Today on the other hand everyone was in the kitchen when Mirja and Pedro came downstairs and sat down at the large round kitchen table. Mirja looked at all that were there and then with a solemn voice told them the happenings and that she had cancer and had been given 3 months to live. It became completely silent in the kitchen as everyone stared at her and the mother with a questioning look, looked at Pedro to see if it was some kind of bad joke. Unfortunately she didn't get an answer to that effect and then she passed out from the shock. The father became teary eyed and little sister rushed around the table and threw herself around Mirjas neck and sobbingly said over and over again that it couldn't be true.
 
Mirjas comforted her little sister as best she could and told her she would drive her to school instead. The girl protested and said she wanted to stay home and not miss a day, but Mirja reminded her that she couldn't give up and also that she was going to visit her friends that worked at the school as teachers. Her mother had somewhat gathered her wits about her thought that Mirja should take it easy but was told that this was her only way to live right now. Her mother suddenly realized what it really was all about because she had heard her own mother say those very words before her passing. A while later Mirja and her little sister were in the car headed for the school. There they were met by the two friends and taken to the teachers offices where they got the news served to them in no uncertain terms (to be continued..)
 
Goddagens från Bloggen.
 
.
 
Taggar: advent, berättelse;

Kommentera inlägget här :