Runt Och Runt Utan Resultat

"Kaleo med låten Vor í Vaglaskógi"
(isländsk musiker och sång)
 
 
Eftertanke:
Storm och storm vindar och snö. Kaos med lite tö som sedan blir mer snö och is  på vägarna och kaoset åter upprepar sig med tåg och flyg och ute på vägarna med lastbilar som är stående kors och tvärs. Sen hoppar man över pölen i hopp och sol och värme och hamnar i århundradets snö oväder med 2 meter av snö. Dansar sen över den stora oceanen till andra sidan världen och det Japanska fastlandet och där så är det snö och åter snö och åter snö. Hela 5 meter på sina ställen, och ändå går tågen. Även shinkansen, det Japanska höghastighets tågen i 300+km i timmen. Klia oss i huvudet lite granna här hemma i Sverige och lite snö faller från ansamlingsplatsen på skallen och tågen är inställda kors och tvärs med el, signal och växel fel. Hugaligen va he ger schwerigt och dant. I vorte blankt. Det är trist att människor ska behöva dö pga kyla och snö men vi här är inte i ett iland eller utland. Vi borde vara vana. Vi borde klara vintern med transporter. USA har börjat vakna till att dom kan aldrig vara säkra på att det inte snöar och stormar längre. Jag tänk på ett uttryck mor min sa att äldre folk på sin tid sa, "Nord skola bliva söder och söder skola bliva norr. He ger oundvikligt." Där är vi nu.
 
Julens överlevnad:
Ja vad ska man säga om den. Att förenkla saken. Ensam är inte stark, men ensam var nödvändigt då denna jul var ensam och sjuk. Jag var tvunget ut men det var också oundvikligt lika mycket som att jag måste ut idag och se om jag kan återigen fixa en tvätttid och allra helst idag då jag inte har direkt så mycket rent att byta om till just nu. Ja jag borde tvättat runt den 14de eller 15de som jag alltid gör men det har inte varit så lätt då livet har inte varit snällt mot mig hälsomässigt. Idag känner jag mig skapligt i form även om jag väser och hostar med mer, men måste man så måste man. Det blåser i alla fall inte lika galet mycket som igår.
 
Nu då?
Kaffe, pepparkaka sen dra på sig ute kläder, gå ut med soporna, gå till tvättstugan och sen försöka ta hand om denna dag så gott det går. Ingen tid i tvättstugan så får jag passa på städa lite och se nån film och kanske streama lite lastbils simulator körning på min kanal på twitch.
 
Status?
Mig vetterligt, fortfarande singel. 🤔🤷‍♀️😛☕🍰
 

English:
 
Post title: Round and Around without Results:
 
Contemplating:
Storm and storm winds and snow. Chaos with a little thaw that later becomes more snow and ice on the roads and the chaos repeats itself with trains, busses and airline cancellations and then on the major roads trucks stuck here there and everywhere. Then we take a jump over the puddle Superman style in the hope of getting a few rays of sunlight and warmth only to end up in the storm of the century with extreme cold and extreme amounts of snow. 6 feet hooray. We tear our feet free of the icestorm and jump again and end up on the Japanese countryside only to disappear in a cloud of snow dust. In places as deep as 13 to 16 feet or more and low and behold, the trains are running as scheduled. Even the highspeed Shinkansen. Do a head scratch and jump back home to Sweden and dust off the snow gathered on the head and the trains are standing still and are cancelled with dataerrors and rail junction problems. For goodness sakes we are not a developing country and we aren't a tropical country without experience. We should be used to this. We should  be able to handle winters with snow and storm. As far as I know it has always been snow and rugged conditions in this part of the world since time began. The US is starting to wake up that they cannot be sure that it isn't going to snow in winter. Likelyhood is just getting worse by the year and should take and learn from countries that are in with the white stuff. I am thinking of an expression my late mother used from her grandparents and greatgrandparents times. "North shall become South and South shall become the North or the world. It be inevitable." Well people, we are on our way in that direction.
 
Christmas survival?
Well what do we say about that? To simplifiy. Alone is not strong, but alone is necessary since I was sick. I am not fully recovered yet, but it was unavoidable and just as much today the unavoidability is a fact of life since I must go out and do a few small errands whether I like it or not. I have to retry this laundry time thing after 3 cancellations for different reasons because I am running out of clothes changes. I know I should have done it around the 14 or 15th like I always do but life hasn't been kind to me healthwise. Today however I feel relatively okay even if weasing and coughing is part of the day. However, if you have to, you HAVE to. At least it isn't blowing gale winds like yesterday.
 
Now then?
Coffee, gingerbread cookies, put on some winter outfit, go out with the trash, see if any times are free at the laundry, do some shopping and then deal with the day as best I can. No time at the laundry equals do some home cleaning, maybe watch an action movie and maybe, just maybe, stream some truck simulator driving on my channel on twitch.
 
My status?
In lieu of comment question. Answer is, as far as I know, still single:P 🤔🤷‍♀️😛☕🍰
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.