Tack För Hjälpen

"Andreas Viasson och Marran med Man Ska Leva För Varandra"
(första av 5 tänkta över tid)
 
Jag har haft äran att ha en musiker och sjuksköterske vän här på besök med sina instrument som hon hämtade för sin fortsatta permanenta flytt till Göteborg. Ett par av dem blir kvar här hos mig i några veckor så vi kan färdigställa inspelningsplanen. Det märks att jag har en van musiker som backing. Om Ni inte gissat till instrumenten som hon spelar, så är det både dragspel och keyboard och jag på min. Jag känner mig lite smått pinad att när jag gör fel fortsätter hon att spela på och täcker för det, men hade låten varit helt felfri så hade nog en och annan undrat vad som hänt skulle jag tro. Tack Marran för dagens jobb med denna. Det ska bli skoj att gå upp till nya höjder på vilken typ av musik som vi ska spela in. 😅 Så ja, där fick Ni svar på vad dagen bestått av, förutom en naggande huvudvärk i bakgrunden. Bilderna i videon är från Lövånger, Skellefteå, Fällfors, Umeå, Höga Kusten vägen och Härnösand. Ställ upp kvallan till 4K 2160p om Eran dator eller apparat klarar det.
 

English:
 
Post Title: Thanks for the help:
 
I have had the honour of having a professional musician and a nurse best friend here on a visit with her music instruments that she has come up to the area to pick up for her permanent move to Gothenburg. A couple of them will stay here with me for a few weeks so we can complete the music plan we have made. It is painfully noticeable that I have an experienced musician as backing. Unless you already have guessed, she is playing accordian and keyboard and me on my own one. It is a little embarressing making mistakes and she just keeps going but I guess if I had been all too perfect people would start wondering haha. Thanks Marran for todays efforts with this first one of five. It will be fun taking on higher challenges on the music that we planned to play. 😊 So, yeah, that I guess answers the question of what the day has been all about, except for a nagging headache in the background. The pictures in the video are from Lovanger, Skelleftea, Fallfors, Umea, The High Coast Highway and Harnosand. Set the quality of the video to 4K 2160p if your computer or other equipment can handle it.
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.