Vänner Slash Kompisar Behöver Vi Alla

"Palma Violets med låten Best of Friends"
 
oavsett vem och var det är. Konnektar man med någon på ett sätt som är uppenbart så är det värt varje öre som man kan hitta. Det gör livet både lättare och gladare. Ingen av oss är perfekt och ingen av oss gör rätt hela tiden, men det betyder inte att vi inte har rätt till vänner. Detta oavsett ålder. Från ung till gammal. Från stor till smal, från överbegåvad till normal begåvad, från frisk till sjuk, från funktionshindrad till överaktiv och så vidare. Ni förstår nog vad jag menar. Man behöver Ej heller fördömma vänskap utifrån andras perspektiv. MEN det talas ofta om osund vänskap. Visst det finns dom situationerna också men ofta så är det så att vad som vissa kan anse vara osunt är det helt motsatta för det som är vänner med varandra. Det hjälper varandra att klara vardagen och hjälper varandra ibland inse att livet inte bara är nattsvart och fel.
 
Nu pratar jag också om ett specifikt fall som jag blev ofrivilligt inblandad i neröver i Europa. Det var nära att det slutade i katastrof för personen i fråga. #stayawayfromviolence. Jag har vänner som jag inte umgås med längre, för dom bor så långt borta men vi är vänner/kompisar/bästa vänner trots att så många år har gått. Från Syd-Afrika, Brazilien, Tyskland, Moldavien, Japan, USA och UK (Stor Brittanien) men genom detta som vi definierar som internet så är det möjligt att fortfarande upprätthålla den kontakten. Internet är döende. Var så säker på det. Det är bara en tidsfråga innan det krashar, och vad gör mänskligheten då? Då blir vänner IRL ändå viktigare.
 

English:
 
Post title: Friends or Closest Friends Is Something We All Need.
 
...no matter who or where they are. If one connects with someone in an obvious way as friends then that is worth every dime om this earth. Not only does it make life easier but also happier. None of us is perfect and none of us do the correct thing always, but that doesn't mean that we don't have the right to have friends. This despite age. From young to old, from oversize to thin, from overly gifted to normally gifted, from healthy to sick, from in need of caretaking to being overactive and so on. I think you get the point. One should also defenitely NOT condemn friendships out of others perspective. Yes, it is often spoken of unhealthy friendships, but more often than not, these unhealthy friendships are out of the eye of the beholder and personal issues and it can be something quite the opposite for the people involved in that friendship. They help each other handle the day to day chore of living and help each other to realize that life is not a black night battle that is wrong. It can mean the difference between life and death for them.
 
Now I am talking about a specific case that I got unwillingly involved in further south in Europe. It was close to ending in disaster for the person involved. #stayawayfromviolence. I have friends that I cannot spend time with because they live so far away but we are friends/close friends/best friends despite how many years have passed. These are from South-Africa, Brazil, Germany, Moldavia, Japan, USA and the UK, but through the thing that we define as the internet it is still possible to keep up that contact. HOWEVER, mark my words. Internet is dying. It is just a matter of time before it crashes and will be to expensive to resurrect and what does humanity do then? Then IRL friendships will be all the more important.
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.