Do I Have To Say Your Name

 
"DJ Barbosa med remix On Swing Dancing vilket är rätta titeln"
( utan den här typen av music hade inte vi haft rock musik idag svårt att tro, men sant. )
 
...för att visa att jag menar allvar? Kanske det skulle jag tro, för vissa saker går inte hem förrän det blir offentligt eller gjort bland folk. Här finns inga stora LED skyltar som i São Paulo eller i stora Tokyo eller Picadilly Circus i London eller i Manhattan, USA. Man blir imponerad av vad folk är beredd att göra och framförallt betala. Hej du, har du $2000 till övers för en 10 minuters slot (eller närmare bestämt 20sekunder) i reklam eller info schemat? 
 
Jag ligger i badet och skriver. A man's gotto keep clean. Lyssnar till en blandning av jive, tidig  retro rock och rockabilly. Igår var metal från godmorgon till godnatt. Japp, medicinen har börjat ta skruv och om än den ovana hungers känslan är enormt stark mellan intagen av föda så står jag emot till rätta tiden. Jag mår faktiskt hyfsat okej idag. Igår var lite små drygt mellan varven 🤷🏻 Blodprover med mer på min födelsedag den 23 Juni 😂🍰🍧 om Ni förstår ironin i det 😉
 

English:
 
Post title: Do I Have To Say Your Name
 
English translation once I have finished melting.....an hour later.....
... for you to understand that I actually am serious? Maybe it almost need to be a fact for some people to believe things and absorb them by going public or be out among people. Here there are no MEGA LED screens like in Sao Paulo, Tokyo, Picadilly Circus in London or in greater Manhatten USA. I must say I get impressed what lengths people are prepared to go to, and firstly pay for. Hey you, do you have $2000US dollars over for a 10 minute slot ( or is it like 20seconds).? Even worse in TV.
 
At the moment I am in the bathtub and typing. A man's gotta stay clean. I am listening to a mix of jive, early retro rock and rockabilly. Yesterday was metal from good morning to good night. Yepp, the medication is finally biting and even if the uncommon sense of hunger again is unusually strong between meals I stand firm and don't nibble. I feel actually pretty good today. Yesterday was a little tedious at times 🤷‍♀️ Bloodwork and tests will take place on my birthday the 23 June 😂☕🍰🍨. If you read between the lines you get the irony.
 
 
Goddagens från Bloggen
 
.