Giftig Negativitet

"Randy Van Warmer med låten Just When I Needed You Most"
 
Att jag inte är riktigt kry och jag påtalar det och att jag skriver om att det är tufft just nu ekonomiskt på ett helt annat sätt än tidigare är inte att vara giftigt negativ som somliga vill utge det för att vara. Jag har rätt att klaga lite granna, men mest av allt gormar jag nog på min egen kropp som inte vill sammarbeta när jag behöver den att göra det som mest. Jag är trött på att leva på kvarts fart och vill komma upp i åtminstone tre kvarts fart så jag orkar gå lite längre och orkar "göra" saker mer effektivt och inte behöver känna att "shit, nu gick jag femton steg för långt och kommer bli straffad för det imorgon."
 
Sen det där med att ha negativa människor runt en gör en livet nå lättare att leva, för ett emotsägande en gång för mycket river ner en fortare än det behöver vara rimligt. Jag har försökt bryta kontakten med en eller två som bara lever sitt liv på negativa sidan röda linjen, men även det är svårt då man vet att det själva inte är riktigt medvetna om den effekt det har. Jag behöver inte negativitet just nu. Jag behöver positivitet, glädje, kärlek, omtanke och lite närhet. Att sitta och måste kämpa sig upp över varje berg och sluttning själv är en ständig kamp mot klockan och en kropp som hela tiden kämpar emot.
 
Jag har också suttit och räknat lite på hur jag eventuellt ska kunna komma mig in till Skellefteå för att gå en vända på stadsfesten och filma lite. Har inte riktigt kommit fram till hur än, men förhoppningsvis löser jag det innan Lördag morgon. Det är väl gratis inträde nån av dagarna här några timmar. Det är allt jag behöver. Jag är inte ute efter att göra nån lång passning. Vi får se.
 

English:
 
Post Title: Poisonous Negativity.
 
That I am not quite healthy and that I mention it in my posts and that it is rough economically at the moment is not being venemously negative, like certain individuals want to point out. I have the right to complain a little me thinks. It is mainly at myself and I growl at my body that just doesn't seem to want to co-operate when I need it the most. I am tired of running at a quarter pace in life, and I want to at least get up to three quarter pace so I can stay on my feet longer and also be able to "do" things more effectively without having to feel, "shyte, now I walked fifteen paces to many and will be punished for it in the morning."
 
Then that part of having negative people in my vicinity and social circles doesn't make life easier to navigate. One negative burn down after the other on attempted positive thoughts tears down a person faster than one can imagine. I have tried to break the contacts with these individuals but one or two of them are hard to push away since I know they are going through a tough patch and they don't exactly click that they are having a negative influence on people around them. What I need most right now is positivity, love, caring, joy and happiness, and closeness. Sitting and fighting an uphill battle against a body that keeps fighting back and making things difficult is a constant battle against time. Happiness and closeness helps decongest that and brings on the positive vibes and inspiration for the body instead.
 
I have also been sitting here, trying to figure out how I am going to get myself in to Skellefteå an extra time to make a quick run through the city festival on one of the short freebee hours so I can do a little recording at least. I don't need a half night or all nighter for that. It is more just to get a lay of the land on tape so to speak.
 
 
Goddagens från bloggen.
 
.