Har Vi Tid Att Vänta I Dessa Tider

"Saint Motel med låten Bullet"
(betyg: 🐲🐲🐲🐲🐲)
 
...med att förklara vår kärlek för varandra, till dom vi redan har, eller till dom vi kanske vill dela tid med, eller ta modet till sig och kasta tvivel åt sidan och ta steget, eller ge familjen den tid som behövs för att stärka banden ytterligare. Det inkluderar dig också!! Om pandemin var ett hot mot det så är det som händer i Europa ändå mer så.
 
Vi kan med säkerhet säga att Ryska björnen redan anser att Sverige och Finland tillhör dem trots att historiskt sett så är det tvärtom till stor del. Faktum är att stora delen av Baltikum, om Sverige skulle gå i storhetstankar som en vis Putt putt i Ryssland, skulle kunna åter annexeras av Svea Rike. Det inkluderar till och med St Petersburg och Kaliningrad områdena. Sverige under vikinga tider och Riddartiderna var ju långt ner i Europa i dagens Ukraina och Turkiet samt Moldova och Syd Östra Ryssland. Många av Ryssarna i dagens tappning har biologiska anfäder som är Svenskar. So lilla Putt Putt som tydligen visar effekterna av Narcissistisk Alzheimers har fått sin lilla krigs idé om bakfoten. Han har inget i Ukraina att göra, än mindre i Belarus eller andra delar av Baltikum eller Scandinavien. 😛💥 Känn på den pysen och håll tassarna i dina byxfickor och lek fick biljard istället!!
 

English:
 
Post title: Do we have time to wait to declare:
 
....our love for each other, to those we already have, or to those that we maybe want to share or lives with, or take out the brave blankett and throw doubts aside and take a leap of faith, or give the family more to strengthen ties further. That includes you too!! As if the pandemic was not enough or a threat to that, then the situation in Europe is even more so.
 
We can with certainty say that the Russian bear already sees Sweden and Finland as theirs despite it historically is vice versa. The fact is that a very large portion of the Baltics, if now Sweden were for example to go into rethinking the big empire time like the Putt Putt in in Russia, were for example reannexed by the Empire of Sweden. That includes Belarus, Kaliningrad and St Petersberg regions. During the Viking times and Knights Crusades Sweden had a big influence in Ukraine, Moldova and South Easter Russia. Many of the people in Russia have Swedish ancestory and Swedish blood in them. So little mr putt putt, that is starting to show signs of Narcississtic Alzheimers Dementia has got his little foot in his shoes backwards. He has nothing in Ukraine to do historically or recently, even less Belarus or other parts of the Baltic or Poland or for that matter in any part of Scandinavia. 😛💥 Eat your heart out kiddo and keep your grubby paws to yourself in your pants pockets and play pocket biljards instead.
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.