lol

snabb svar: varför lägger jag ut tider å så? Ja, det är mest för att få struktur för vardagen. När man lever som jag gör utan fasta rutiner så tappar man tid och rum och struktur rätt fort. Om det sen bringar lite sällskap en stund så är det ju både kul och bra för att bryta ensamhetens monotoni. Man tenderar att bli lite trött på sin egen röst och eget sällskap 😛😂. Det finns nog ett par "hen" som vet att just deras sällskap skulle ge mest själaro, men det är lite svårt ibland med det. Sånt är livet🤔🤷🏻. Oj nu bidde detta lite längre än tänkt. 😛😈
 
 
 
Goddagens från Bloggen
 
.