Bara Så Märkligt

"Saint Motel med A Good Song Never Dies"
 
..seriöst tikkers, vad 1000an skulle Ni göra om Ni plötsligt blev utan TikTok? Ni skulle skrika och få panik och få andningsuppehåll och ångest och alla dessa besvär. Jag har minsann sett hur det blev för "det oskyliga Ryssarna" när deras tiktok stängdes ner. Dock enligt min vän från Ryssland som numera bor i ett annat land under ett annat namn så fick plötsligt dessa panikslagna tikkers ett liv och upptäckte att det fanns andra saker att göra med sina liv. Riktiga vänner och icket online "pojk och flickvänner" och socialt liv och utomhus liv. Varför drar jag upp detta? Jo för jag ser i statisktiken att mer än 25 pers slutade läsa min blogg efter mitt förra inlägg om tiktok. 🤷‍♀️😛 Tål Ni inte höra sanningen? Tål Ni inte att det finns faktiskt människor som inte tycker lika? Haha. Ja, sanningen är väl att det är mer synd om Er än det är om mig.
 
Min blogg har överlevt ovanligt länge. Hela 13år den 1 December i år så ja. Det är så det är med en offentlig dagbok som både fylls med tankar, händelser med mer. Jag avslöjar visserligen inte en massa annat som händer i mitt liv, men det som skrivs här duger. Man måste ju ha ett privat liv också bortom bloggen, instagram (instagram stories framförallt där jag är aktiv nästan varje dag), sms, twitch och snap (4 pers där). Jag tänkte på en sak. Min mor hade en tavla där det stod.
 
Många människor kan inte vara vänner.
En sann vän kan vara hela världen värd.
 
Jag vet inte hur många gånger jag gick förbi den utan att ta notis av den, men så städade jag ur förrådet nu här och undrade vad i allsin dar jag inte satt upp den här hos mig för. 
 

English:
 
Post title: Just So Strange:
 
...seriously tokkers. what in sweet heavens name would you do if tiktok suddenly ceased to exist or was disabled? You would scream and get panic and get siezures and anxiety attacks and all kinds of qwalms. I have seen what happened to the "innocent Russian" when they lost access to tiktok. However according to a close Russian lady friend that now resides in a different country using a secret name told me that these tiktokkers (including herself) suddenly discovered that there was a life outside of the tikergramFB sphere. Real IRL friends, real IRL boy and girlfriends and a real IRL social life that even included nature that they almost had forgotten to even look at. Why do I pull this up? Well, I see in the statistics here that more that 25 readers of the blog stopped visiting the blog after my last post about tiktok. 🤷‍♀️😛. Why? Can't you stand the truth? Can't you stand the fact that people have a different opinion? Hehe. Yeah well, to be perfectly honest, I feel more sorry for you, than I do for myself.
 
My blog has survived surprisingly long. All of 13years as of the 1st December this year. It is a public diary that is filled with thoughts, aspiration, happenings and more. I don't tell even a third of all that happens IRL because I have a right to a private life as well. A life beyond the blogg, instagram (where I have lately been very active almost everyday on stories) text messaging, twitch, and snap (4ppl). It got me thinking about a poster like thing my mom had when I was ýounger where it read.
 
Many people cannot be friends.
All it mostly takes is one true friend
that means the world to you.
 
I cannot for the world of me figure out how I could walk by that and not take notice of it. I was cleaning out my storage in the basement and I started wondering what in the heck I haven't taken it out of storage before now.
 
you may use this one as long as you do not remove the name and give cred.
 
Goddagens från bloggen.
 
.