Ett Blogg Inlägg För Att Lägga In

"Home Free med låten Winter Song Acapella"
 
Svårt att koncentrera sig när man är både trött och har ont. När jag säger ont, så menar jag i hela kroppen och i hjärtat (själamässigt) och fysiskt. Jag vet vad det beror på. Vädret och att jag är i en situation som spinner värre än en snurrande centrifug. Hur ska man förklara nått man inget kan göra något åt? Ska därför inte göra det. Jag blir bara stressad av det och jag får ta itu med det så gott jag kan under tiden jag sorterar ut tankarna. Så mycket jag kan säga är, jag kan inte ha det så här längre. Det måste till en ändå mer förändring som är tydligare. Ja, viktmässigt och fysiskt så har den största förändringen på 9år skett. Jag har kämpat men det är först nu som motiveringen tog överhanden. Krympa var faktiskt den lättaste biten.
 
Tiden framåt?
Ja, den lär bli intressant under förutsättning att saker och ting förändras runt omkring mig. Jag har börjat streama allt oftare och nu i början är det svårt att komma igång. Det är det för alla men jag får nya följare lite då och då. Vi är inte många men det hoppas jag ökar allt eftersom jag hittar "guld" mellan vägen så att säga. Sen har vi (h)julen som rullar framåt här. Jag har fått frågan om det blir en julsaga eller jul berättelse igen. Allt jag kan säga är, vi får se. DOCK, kan jag säga att jag nog inte kan dela upp den i två delar, barn och vuxen. Det blir för mycket då det ska skrivas varje dag från första advent ända till annandag jul och översättas och kanske till och med spelas in jullåtar som jag SJÄLV spelar till varje avsnitt. Visst det hade varit kul men jag måste se till vad jag orkar med. Livet håller på förändras och det är inte säkert denna jul blir densamma som det sista 9åren. 🤷‍♀️ Hoppas jag.
 
Nu då?
Ska ägna lite tid åt det jag behöver få gjort. Har satt upp gardinstång mellan vardagsrum och entré hallen. Elementen går lite mer sällan då värmen bibehålls bättre. På Onsdag ska bovärden komma hit med lite utrustning och fyra hakar ska borras fast i taket så mina långa gröna skärmar kan hängas upp då dom når ända ner till golvet. Anordningen jag har nu är inte snygg men funkar.
 

English:
 
Post Title: A Blog Post  To Post A Post.
 
Har du concentrate when one is both tired and have physical pain. When I say pain, then I mean in the entire body and in the heart (emotionally) and physically. I know what it is all about. Weather and I am also in a situation that is making my emotional status spin like the worst top you can imagine. How does one explain something that one cannot do anything about? I am not even going to try. I just get stressed by it and will just have to deal with my thoughts as time goes by. This much I can say, I cannot have it this way anymore. It needs to be dealt with. Yes, weight wise I have shrunk and that was the easy part of the process. It took 9 years and a couple of heart foobahs to kick in the motivation but it is done.
 
Going forward?
Yes, well jag may just prove to be interesting if things around actually change. I have started streaming live more often and as with everything public, it is hard to get going and learning the ropes. I do however get a new follower now and then and that helps. We aren't that many just yet but when I do find the "golden goose" it might just catch on more. Then we have the Christmas moving in at an ever increasing pace. I have gotten the question whether or not I am going to write a Christmas tale or story again. All I can say at this stage is, we will see, ALTHOUGH I will not be able to split it up into two parts. That is to say One kids story and one for the grown ups. That will be just too much to do every day and then also translate and maybe even recording a Christmas song to it every day. Yes, it would have been fun to do, but I honestly just don't have the energy for that this year. Life is changing at a rapid pace and I have a feeling this Christmas may not be the same as the past 9years. I hope.
 
Now Then?
I will try and do what I need to get done. I have put up a curtain between the entrance hall and the living room. That helps prevent the heaters from working more than necessary and the heat is maintained better. On Wednesday that janitor is coming here with a large drill and other equipment so I can put 4 hooks in the roof for my greenscreens to hang in because they reach down to the floor. The rig I have for that now is just far from looking good, but does what needs to be done..so far.
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.