Första Advent

©isdraken Productions™,Sweden
"Bob Stevens med låten Nyckeln Till Ditt Hjärta"
 
 
Idag så drar drömmar igång med buller och boing, stön och fläng och stress. Julen är tre veckor och 5 dagar bort för Lilljulafton och Julafton räknas ju inte eller hur? I alla fall inte för Mirja och hennes kille Pedro. Stök var bara mellan namnet när det kom till henne.Pedro vaknade tidigt på Första Advent för han visste att det skulle bli panik för Mirja. Dessa 4 veckor fram till Julafton skulle bara vara hektiska så det räckte till. När han kom ner till köket satt hon med ansiktet i händerna i tårar och han tänkte ju såklart att det hade med julstressen att göra. Det var väl delvis det som spökade men det var något ändå mer som lurade.
 
Mirja hade en hemlighet att berätta för sin Pedro, men inte den hemligheten som dom så länge velat ta del av. Detta skulle bli deras sista Jul tillsammans tänkte hon och det skulle måste bli den bästa i alla tider. Hon vågade inte hoppas på ett jul mirakel för det hade hon fått lära sig genom åren, var något som var riktigt svårt och långt emellan. Hon bad honom sätta sig ner mittemot henne och räckte ut sina händer och tog hans. Han tittade henne i ögonen och blev genast misstänksam då dom var röda med djupa mörka ringar. Han tänkte hon hade ju inte sovit så värst bra den senaste tiden och hade varit ovanligt mycket vaken så kanske det var utmattning det handlade om och visst var det väl en del av det som skulle komma ur hennes berättelse för honom.
 
Hon började med att säga att han kanske märkte hur ovanligt trött hon hade varit den senaste tiden och att det inte bara handlade om att inte fått sova tillräckligt. Hon bad honom också att denna julen skulle han vara lite extra hjälpsam för det var inte riktigt säkert hon skulle orka med alla sysslor som skulle göras. Han lovade naturligtvis att det var något han skulle ställa upp på och sa att hon inte skulle behöva oroa sig för det. I bakhuvudet så tänkte han att hon kunde vara gravid. Lite det hade inträffat vid ett flertal tillfällen men det hade inte blivit något av det hela varje gång. Det var då hon berättade för honom att hon skulle bli inlagd på sjukhuset i några dagar för en större operation som han började bli orolig på största allvar, och det allvaret var att Mirja hade fått besked att hon hade cancer i livmodern och att det hade spridit sig. Läkarna hade gett henne 3 månader att leva redan i slutet på Oktober. Pedro kände hur hela världen snurrade till och det svartnade för ögonen under några sekunder samtidigt som hakan nästan trillade ner på bordet av shocken. Denna första advent blev den första som började som om en kärnbomb kreverat i köket. (fortsättning följer förhoppningsvis varje dag fram till julafton.)
 

English:
 
Post title: First Advent.
 
Today dreams start with thunder and claps, moans and groans and stress. Christmas is 3 weeks and 5 days away and little eve and christmas eve don't count do they? In any case not for Mirja and her boyfriend Pedro. Stressful was just the middle name when it came to her. Pedro woke up early this first day of advent because he knew that it would be nothing short of panic for Mirja. These 4 weeks to Christmas would be stressful enough to wake the living dead. When he came down to the kitchen he found her sitting at the table with her face in her hands and in tears. He naturally thought that it had to do with the stress coming up. He was partially correct but there was still something bad lurking.
 
Mirja had a secret to tell Pedro, but it would turn out not to be the secret that they both had been waiting for, for so long. This would be their last Christmas together she thought and it would have to be the best one ever. She dared not hope for a Christmas miracle since the past ones had not been short of disasterous. She asked Pedro to sit down opposite her and she took his hands in hers. He looked into her eyes and saw they were red and swollen and dark rings around them. He attributed this to her recent lack of sleep and long wakeful hours night after night and figured it was exhaustion it was all about.
 
Mirja started by asking him if he had noticed how unusually tired she had been lately and not because of lack of sleep or rest. She then continued by asking him to be extra helpful this Christmas since it was not certain that she would have all the energy that was demanded of her to get things done. He of course promised that he would help out more to the best of his ability and told her she wouldn't have to worry about that. In the back of his mind he was thinking it had to do with a pregnancy and the reason for that was that she had been pregnant a number of times but they had ended in misscarriage. As his thoughts were on that she told him that she would be going into hospital the very next day to do a major surgery. This got him seriously worried and asked her what it was all about. That is when she dropped the bombshell telling him that they were removing her womb because they had found cancer in it and that they said it had spred. The doctors had given her 3 months to live as lite late as the end of October. Pedro felt the whole world spin and it became dark before his eyes for a few seconds at the same time as his jaw literally dropped on the table from the chock. This first advent would be the first one that it felt like a nuke had been dropped in the kitchen.  (To be continued every day to Christmas eve.)
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.