Mycket Vill Bli Skrivet Men Ej Genomfört

"Rolandz med låten Fuldans"
 
Det är egentligen en del som skulle kunna skrivas. Om människor som man litar på och så visar dom sin tjänade tillit med att vara så elak att det sårar till tårar. Att skriva om människors svek mot varandra och människors oförmåga att kunna samarbeta på ett schysst sätt eller utnyttja andras naivitet för egna ändamål. Helt ärligt så orkar jag inte dra den just nu. Det har varit lite för mycket som påverkat olika situationer och min hälsa har ej heller låtit mig kvickna till ordentligt heller ännu. 80,2kg stod vågen på imorse, så lite till sen försöka hålla det.
här är video som jag lyckades fånga när jag låg på sjukhuset. Musiken i den är inte hela full versionen men den är egen komponerad och genomförd utav mig.
 

English:
 
Post title: A lot could be written but is not presented.
 
There is actually a lot that could be written. About people that one trusts that then somehow twist and betray that trust and use it to hurt to tears. To write about people betrayal to each other and peoples difficulty to cooperate in a decent civilized fashion or even use others naivity for own purposes. Seriously I do not have the energy for that right now. There has been too much about all over the place that has affected me even healthwise, which in turn just hasn't made a recovery easy. 80.2kg was my weight this morning. Just a few more down and then keep it.
 
Here above is a short video I managed to capture from my hospital window. The music in the video is not complete but it is composed and played by me.
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.