Vrider På Klockan

"Andreas Viasson med låten How Deep Is Your Love"
( en av BeeGees låtar som jag tror många känner till )
 
Nej det är ingen vokal till. Den här ligger lite utanför min rösts kapacitet den också men jag har annat på G som går sjunga till. Bland annat nästa låt som kommer publiceras om någon eller ett par dagar. Behövs lite mer arbete på den. Det är ett stycke jag inte känner mig tillfreds med och det finns inget värre än när kroppen och knoppen stretar emot och gör så att öronsnibbarna vibrerar i otakt. Det kommer bli ordning på det oavsett.
 
Uppdatering:
Ja, nog märktes det att dagen kostade lite mer än det smakade men det är väl inte så mycket jag kan göra åt det. Återigen så blev det ett avslut med en individ som inte riktigt kunde hålla sig till sanningens magi och delade gärna med sig av sådant som hellre borde hållits mellan 4 ögon och öron. Synd att man knappt kan lita på någon nu för tiden. Jag menar, är man i behov av att kunna anförtro någon något och sen få lite feedback på hur lösa det konfidentiellt och på ett bra sätt (och när man uppfattat den människan på det sättet.) Jag borde vetat bättre. Det var rakt framför ögonen men man ser bara damm ibland. Jag har också fått tillfälle att snacka lite med en annan fin person, så dig är jag tacksam glad att göra bekantskap med. Jag har också haft tillfälle att gratta närstående på sin födelsedag och hjälpa en annan med några tekniska missöden som till slut ficks ordning på. Vände sedan hemåt efter en stor och saftig pizza sandwich rulle som satt precis i den kulverten nere i magen som var tom för tillfället. Ni från Skellefteå kan kika in på "@picassoskelleftea" på instagram och följa dom där. Det är ett nystartat konto så upp och se vad dom har att erbjuda.
 
Nu då?
Kaffe och nån grillad korv, nä skojar, är mätt fortfarande, men Kaffe och en rostad macka. Behövs som avslutning på denna dag tillsammans med nått på youtube kanske.
 

English:
 
Post title: Turning the Clock Back:
 
No, there is no vocal to this one. It is out of my vocal range  and you that have heard the original understand why, but I have something else that is more in my range. That is an upcoming publication in a day or two. A little more work is needed on it. It is a piece or segment in it that doesn't agree with me and there is nothing worse than when the body and the head disagree and causes the earlobes to start flapping in a disorganised beat. I will get it down patt.
 
Update:
Yes, I had to take note of the fact that this day was costly. Not only economically but also in other ways, but, there is not so much to do about it. Once again I had to end a relationship with an individual that betrayed my trust and also couldn't stay in the magical zone of honesty. Things that had been and should have stayed between 4 eyes and ears had wondered. It is so sad that one can hardly trust anyone these days. I mean, if one has a need to confide in someone that one believes one can trust then get ditched to the wolves is not fun at all. To boot I had hoped to get some reasonable feedback in how to deal with a certain situation in confidence. I should have known better. It was right in front of my eyes to see and notice but as they say, dust settles slowly. I have on the other hand had a nice encounter with a person that I would like to get to know better so I am grateful that that was a bit of a counterbalance. I also had the oppo to congratulate a relative on their birthday and also help another with a technical issue that could have ended in a less forgiving way. It got all sorted out and then turning homewards after a nice juicy rolled sandwich pizza that parked itself in the exact right place in a corner in my stomach. 
 
Now then?
Coffee and a bbq'd sausage, nah just kidding. Am still full up, but a coffee and a toasted sandwich is maybe a good way to end the day together with some YouTube viewing.
 
 
Goddagens från Bloggen.
 
.