Nog Kan Det Väl Vara Så

"Andreas Viasson med låten You Don't Have To Say You Love Me"
(Svensk titel: Vackra sagor är så korta instrumental)
 
Uppdatering:
Jag har väl inte så mycket att komma med egentligen. Blev ingen tur till Skellefteå denna Lördag på ishockey men dock blir det det imorgon av nödtvång om man så säger. Sen siktar jag in mig på att göra månadsshopping rundan på Lördag denna kommande vecka i Skellefteå och eventuellt tar jag Umeå och IKEA på Fredagen istället. Det är inte mycket som fungerar just nu annat än musiken som har dragit upp min kanal till osedda nivåer och håller mig upptagen. Jag håller just nu på med en till låt som gör att jag sliter det lilla hår jag har ur sina hårsäckar så att säga. Jag har också fått besök..igen, denna gång ifrån Piteå vilket var lite av en överraskning för att säga det minsta. Kan inte säga mer om det just nu pga förhandlingar 😉
 
Aktuellt:
Jag har tagit sociala media paus på obestämd tid. Undantaget är Instagram stories, Youtube och bloggen. Allt annat utom en privat kontakt plats är lagt på is tillsvidare. Nu låter det som jag har många ställen jag hänger på men det har jag inte. Facebook använder jag endast för att publisera och driva bloggen mer spritt och det märks i statistiken att det har ökat markant på sista halvåret. Annars är FB inte till något annat (möjligtvis kontakt med närmare vänner emellanåt men det flesta har migrerat till att ha kontakt med mig på Instagram istället)
 
Nu?
Gissningsvis fortsätta med den roliga filmserien som jag hittade i min arkiv. Ja dessa är köpta på cd och dvd men gjorts kopia på för att spara på originalen som kan bli värdefulla nångång i framtiden förhoppningsvis. Serien heter "Nu Blåser Vi Snuten" 1- 3. Kom ihåg att ställa upp kvallan så högt det går på musik videon för bästa ljud återgivning. Marielle spelar flöjt. Jag ska investera i en tvärflöjt och lära mig spela den för att utöka mitt instrument innehav. Tvärflöjt, spansk gitarr, keyboard, pan flöjt, irländsk flöjt, afrikansk stål gitarr blir en bra samling. Jag hade gärna velat ha en ändå mer avancerad Yamaha Keyboard men några 45 000kr har jag inte att lägga ut på en sån eller en 350 000kr's Wersi Atlantis orgel som är egentliga dröm instrumentet sen så länge jag vetat av dom. Dom är så pass avancerade att dom lätt kan ersätta en vanlig kyrkorgel i vissa av dess inställningar. Men som sagt nu? Kaffe, dämpa belysningen och se film. Ses igen här på bloggen på Tisdag tidigast.
 

English:
 
Post title. It can indeed be like so.
 
Update:
I don't have that much to come with or present. It didn't become a ride to Skelleftea och Saturday for the icehockey. I somehow already knew what the end result was going to be and I had a massive migrane that day to boot, but, anyhow, tomorrow I will of necessity have to go to Skelleftea. Then I also aim to do my shopping round on Saturday of this same week and maybe I will be able to take Umeå and IKEA on Friday instead. There is alot not working out right now except perhaps the music that has pulled up my youtube channel significantly and really keeps me busy. I am working on a song right now that is literally almost making me tair what little hair I have left out of its hairsacks but I am going to get it to work no matter what. I have also had yet another visit...this time from Pitea which to be honest, was a bit of a surprise. I cannot say anything more about that at the moment due to negotiations.
 
News right now
I have taken a social media break on undefined time. Exceptions are instagram stories, youtube and this blogg. I also have a private app that I am using for contact with the closest. Everything else is put on ice indefinitely. Now it sounds as if there are many places I am using but that is not the case. Certain places on the internet social media system stress me out ..badly! Facebook I only use to publish posts from the blogg apart from keeping close international friends contacted. Those have for the most part migrated to instagram and talk to me there instead.
 
Now?
Well I guess I am going to continue the hilarious adventures of the maniac car drivers that I found in my archives.Yes, I have bought all copies on cd and dvd, but have made security backups to keep the originals in pristine condition. I am guessing they will be valuable sometime in the future. The series at the moment is "Cannonball Run" 1 to 3. As for the music video here, turn up the quality as high as your system can handle for best quality sound. My close friend Marielle is playing the flute. I am going to someday this year invest in one of those flutes and learn to play it and add to my music instrument collection. Flute, spanish guitar, keyboard, panflute, irish picollo, afrikan steel is a good start. I would have liked to invest in a newer Yamaha Keyboard but at an asking price of 4500€, it is way out of my league, not to forget my dream instrument, the Wersi Atlantis organ that tops 35000+€. They are so advanced and well sounding that if they were to be used as church organs they easily could replace them. However to the paragraph title, NOW: Well coffee, dimmed lights, set the sound to 7.1 surround and watch movies. So back at earliest on Tuesday here.
 
Goddagens från Bloggen.
 
.